H.P. Bærthelson, Hans Peter Hansen Bærthelson, 29.1.1814-11.11.1882, assurandør. Født i Svendborg, død i Kbh. (Johs.), begravet sst. (Ass.). Allerede som tolvårig ansattes B. på postkontoret i Svendborg, og fire år senere (1830) blev han skriver i Danske kancelli. 1836 blev han elev på Jonstrup seminarium hvorfra han dimitteredes n.å. Sin lærereksamen benyttede han dog ikke på den sædvanlige vis men vedblev at arbejde i kancelliet, senere i justitsministeriet hvor han 1852 blev bogholder i købstædernes og landbygningernes brandforsikringskontor. Da et nyt justitsministerielt kontor 1858 blev oprettet alene for landbygningernes brandforsikring blev B. dets chef. Ved lov af 23.4.1870 fik den af det nævnte kontor administrerede forsikringsbestand selvstyre fra 1.4.1872 og udskiltes som et gensidigt forsikringsselskab med navnet Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger fra justitsministeriets administration. På grund af sin dygtighed og sit gennem den mangeårige ministerielle tjeneste erhvervede indgående kendskab til brandforsikringsforholdene på landet var B. selvskreven til som den første administrerende direktør at overtage ledelsen af det store selskab, og han forblev i direktørstillingen til 1879 da han tog sin afsked. - Også uden for Landbygningernes Brandforsikring har B. sat sig blivende spor i dansk forsikringsvæsens udvikling; han var således sjælen i det store forberedende arbejde der gik forud for stiftelsen 1861 af Det gensidige Forsikringsselskab Danmark hvis første direktør han - med grosserer Jul. C. Hedemann som meddirektør - blev og var til 1871 da han fratrådte, fordi stillingen som direktør i "landbygningerne" ville lægge så stærkt beslag på hans kræfter, at han ikke samtidig kunne bestride en direktørgerning i "Danmark". B. udgav 1878 en samling love og resolutioner vedrørende Landbygningernes Brandforsikring. - Kancelliråd 1858. Justitsråd 1868.

Familie

Forældre: smed Hans Henrich Berthelsen (1788-1844) og Sophie Elisabeth Rasmusdatter (1786-1877). Gift 16.11.1850 på Frbg. med Ida Mathilde Sophie Jørss, født 7.5.1826 i Kbh. (Petri), 12.3.1905 sst., d. af bagermester Johann Daniel Heinrich J. (ca. 1791-1859) og Agnete Anna Cathrine Weidemann (ca. 1800- 64).

Ikonografi

O Litografi af I. W. Tegner, 1866, efter foto.

Bibliografi

Det gjensidige forsikringsselskab "Danmark" 1861-1911,1911.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig