H.P. Langkilde, Hans Peter Langkilde, 25.3.1879-20.8.1948, gymnastikinspektør. Født på Kroghenlund i Svendborg amt, begravet Ordrup kgd. L. nærede i sin tidlige ungdom planer om at gå militærvejen og blev 1898 sekondløjtnant; efter en kort tjeneste ved hæren besluttede han sig til at blive lærer og dimitteredes 1902 fra Skårup seminarium, gennemgik n.å. statens etårige kursus i gymnastik og vendte derefter tilbage til Skårup som lærer ved seminariet. Efter henvendelse fra den engelske regering meddeltes der ham 1906–07 orlov i hvilken tid han gjorde tjeneste som instruktør ved den engelske hærs gymnastikskole i Aldershot og her medvirkede ved indførelse af den lingske gymnastik og ved udarbejdelsen af et nyt gymnastikreglement for hæren. 1908 genoptog han sin virksomhed ved seminariet, men ledede i de følgende somre en række feriekursus for engelske lærere i Scarborough; han knyttede herved forbindelse med skolemyndighederne i West Riding (Yorkshire) og blev af disse efter at have taget sin afsked fra Skårup ansat som gymnastikkonsulent (Organizer) i hvilken stilling han virkede til krigsudbruddet 1914. Under verdenskrigen gjorde han tjeneste ved den danske sikringsstyrke og udnævntes 1915 til kaptajn (oberstløjtnant 1929); to gange under krigen foretog han tjenstlige studierejser til England og Frankrig. 1916 var han blevet udnævnt til adjunkt ved Roskilde katedralskole, men kom først til at tiltræde denne stilling i krigens sidste år, og allerede 1919 udnævntes han til gymnastikinspektør i Kbh. -Den nære forbindelse med engelske skoleforhold og påvirkningen af engelske opdragelses-idealer prægede L.s lærerpersonlighed; med sine udtalte pædagogiske og organisatoriske evner medvirkede han i betydelig grad til en højnelse af faget inden for hovedstadens skolevæsen; særlig kan nævnes hans organisation af de københavnske skolers årlige idrætsstævner (siden 1928). Han var blandt de første gymnastiklærere der optog de retningslinjer for skolegymnastikken som på videnskabeligt grundlag var givet af professor J. Lindhardt, og han fastholdt i den faglige diskussion med konsekvens kravet om den nøje forbindelse mellem fagets teori og praksis. – Ved siden af sin embedsgerning udfoldede L. en ret omfattende virksomhed som personal- og skolehistorisk forfatter: Byens Skole, s.m. Hans Kyrre, 1926, Legemsøvelsernes Historie 1500–1800. 1932, artikler i blade og tidsskrifter.

Familie

Forældre: proprietær Rasmus Theodor L. (1841–1919) og Regine Benedicte Octavia Elfride Petersen (1842–1914). Gift 14.9.1904 i Køge med Else Møller, født 29.9.1882 i Køge, død 7.1.1968, d. af tobaksfabrikant Christian Emil M. (1852–1914) og Henriette Dorothea Frederikke Heuchendorff (1855–1918). – Far til Hans Erling L.

Udnævnelser

R. 1928.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Stamtvl. over familien Langkilde, ved J. V. Langkilde, 1947. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig