H. Ødum, Hilmar Agerlin Ødum, 26.1.1900-3.4.1975, geolog. Født i Næstved, død i Hillerød, begravet på Hirsholmene, Frederikshavn. Ø. blev student 1917 fra Herlufsholm, magister i geologi 1923 og dr.phil. 1927. Efter at have været sommerassistent 1918 ved Danmarks geologiske undersøgelse blev han 1920 honorarlønnet assistent sst. og 1923 afdelingsgeolog. 1937 udnævntes han til direktør for institutionen hvilken stilling han bestred til 1965. I årene indtil 1937 blev hans vigtigste arbejdsfelt indsamlingen af oplysninger fra boringer efter vand, og ikke mindst efter at det ved lov af 3.3.1926 var blevet bestemt at boringer skal indberettes til Danmarks geologiske undersøgelse udfoldede Ø. her et stort og nyttigt arbejde i forbindelse med en konsultationsvirksomhed i vandforsyningsspørgsmål. Ø. tog 1926 initiativet til og organiserede D.G.U.s borearkiv hvis leder han var til 1937. Hans systematiske undersøgelser af grundvandet resulterede bl.a. i et større arbejde sammen med den kemiker, Werner Christensen, som Ø. fik ansat til at varetage den grundvandskemiske side af undersøgelserne. Dette værk, Danske Grundvandstyper, 1936 fik til trods for den furore det vakte i ingeniørkredse grundlæggende betydning. Ved siden af grundvandsproblemerne beskæftigede Ø. sig med andre geologiske spørgsmål, fortrinsvis med undersøgelser af de ældste tertiære kalkformationer fra danien-tiden i Jylland og på Fyn. En afhandling om dette emne skaffede ham 1925 universitetets guldmedalje, og 1927 disputerede han for doktorgraden med den store afhandling om Studier over Daniel i Jylland og paa Fyn (udg. 1926). En række mindre arbejder fra både før og efter disputatsen behandlede andre forekomster af danien-kalk og deres indhold af forsteninger.

Ø. interesserede sig tillige for botanik og havde et omfattende kendskab til danske planter.

Kombinationen af denne interesse med geologisk viden førte allerede 1923 til at Ø. kunne sandsynliggøre at der fandtes lag af stensalt i Danmarks undergrund. Sammen med Knud Hee Andersen offentliggjorde han i dette år i Botanisk T. XXXVIII artiklen En Salt-Flora i Slagsmose ved Rislev fundet af en saltkrævende flora hvis tilstedeværelse kun kunne forklares ved optrængende saltvand fra saltforekomster i undergrunden. Andre saltvandsforekomster af lignende oprindelse påviste Ø. 1930 i en afhandling sammen med Johs. Andersen: Om Forekomsten af saltførende Aflejringer i Danmarks Undergrund. Egentlige lag af stensalt i Danmarks undergrund blev endelig påvist 1946 af Danish American Prospecting Co. i en boring ved Vejrum i Vestjylland efter at et – sandsynligvis falsk – fund formentes gjort allerede i 1935 i en boring ved Harte, vest for Kolding. Ø. offentliggjorde 1960 en oversigt over saltefterforskningens historie. – Også andre geologiske lags forhold har Ø. beskrevet i en række mindre afhandlinger som fortrinsvis bygger på materiale fra Danmarks geologiske undersøgelses borearkiv. Hans seneste arbejde, Flintkonglomerater i Jylland (Medd. fra da. geol. foren. XVIII, 1968) omhandler imidlertid interessante forekomster af løse blokke i istidslagene, hidrørende fra en tertiær formation som endnu ikke er påvist fast stående i undergrunden. Som medlem af Naturfredningsrådets naturvidenskabelige udvalg 1923-33 og derefter som medlem af naturfredningsrådet, hvis formand han var i perioden 1965-69, har Ø. udført et stort arbejde for fredningen af geologiske objekter ligesom han har taget aktivt del i ungdomsopdragelsen gennem spejderbevægelsen, inden for K.F.U.M. og Dansk ungdomssamvirke, og han har udgivet flere religiøse bøger, således Moderne Naturvidenskab og kristelig Livsanskuelse, 1931 og Videnskabelig eller religiøs Livsanskuelse, 1934.

Familie

Forældre: lærer Niels Ø. (1866-1926) og Dagmar Vilhelmine Marie Agerlin (1875-1954). Gift 18.5.1934 i Dybbøl med sygeplejerske Else Glenstrup, født 20.6.1909 i Hem, Hindborg hrd., d. af sognepræst, sidst i Kirke Stillinge, Michael Christian G. (1871-1942; navneforandring fra Mikkelsen 1909; gift 1. gang 1900 med Juliane Elise Neergaard, 1871-1907, gift 3. gang 1918 med Ebba Thingsig, 1895-1958) og Dagny Helweg (1880-1916).

Udnævnelser

R. 1947. R.1 1958. K. 1965.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1927 155f. – S. A. Andersen i Naturhist. tid. I, 1937 143f. Ole Berthelsen og Leif Banke Rasmussen i Danm.s geol. undersøgelse. Årbog 1975, 1976 138-57 (heri bibliografi).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig