H. Bach, Peter Heinrich Nielsen Bach, 17.7.1905-28.6.1984, filolog. Født i Kiel (døbt i Lauenburg/Elbe), død i Risskov sg., begravet Risskov kgd. B. hvis fædrene slægt er nørre- og sønderjysk gik først i skole i Reformgymnasiet i Kiel. Efter genforeningen kunne familien flytte til Danmark, og B. blev student fra Sønderborg statsskole 1924 og cand. mag. med fagene tysk og dansk 1930 (Kbh.s univ.). 1930–38 var han adjunkt ved Fr.borg statsskole og underviste samtidig ved Kbh.s univ. 1930–35 som undervisningsassistent, 1935–38 som lektor i tysk sprog, 1937 blev han dr. phil. og 1938–75 var han professor i germansk filologi ved Århus univ.

B.s videnskabelige produktion fortsætter den filologiske linje fra hans lærere Chr. Sarauw og især fra L. L. Hammerich. Inden for Lutherforskningen har B. efter den lille nyttige håndbog Laut- und Formenlehre der Sprache Luthers, 1934 udgivet de indtrængende studier over forudsætningerne for Luthersproget og dermed for det moderne tyske skriftsprog: Die thüringisch-sächsische Kanzleisprache bis 1325 I, 1937 (disputats), II, 1943 (I og II genoptrykt, New York, 1972), og afsluttet de mange års forskning med udsendelsen af Handbuch der Luthersprache I, 1974. Herudover har B. beskæftiget sig med den litterære og historiske side af faget i værkerne Middelalderens tyske Litteratur, 1948 og Den folksspråkliga Medeltidslitteraturen, 1959 (bd. II i Bonniers Allmänna Litteraturhistoria), især om korstogstiden; prisopgaven En litteraturhistorisk-filologisk Undersøgelse af de middelhøjtyskeKorstogssange, 1927, Det femte korstog i samtidens franske og tyske digtning, 1952, Filip af Novara: Kejser Frederik 2.s Korstog og Kampene med Ibelineme, 1946. – B. har deltaget særdeles aktivt i universitetets administrative opgaver. Ved sin tiltræden var han enemand på germansk institut, ved hans afgang var der knyttet tre professorater og 12 lektorater til det. Han var universitetets rektor i årene 1959–63, da universitetet voksede eksplosivt, og medlem af et stort antal inden- og udenlandske udvalg (bl.a. ledende senior i studenterforeningen i Århus, formand for Statens almindelige videnskabsfond, for lektoratsudvalget, for Europarådets almindelige Committee of Higher Education and Research, for Danmarks journalisthøjskole og for Århus kunstmuseum). Af ydre udmærkelser har B. modtaget Goethemedaljen i guld 1966, Das grosse Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland 1972.

Familie

Forældre: lærer, senere viceskoleinspektør, kgl. translatør i tysk Niels Petersen B. (1868–1959) og Gertrud Brand (1884–1948). Gift 1. gang 4.7.1931 i Hellerup med Inger Emilie Hald, født 26.8.1909 i Hellerup, død 16.12.1962 i Århus, d. af grosserer Jens Hansen H. (1878–1933) og Mary Jensen (1887–1967, gift 2. gang 1938 med fuldmægtig i DFDS Willy Sigfred Jacobsen, 1897–1977). Gift 2. gang 2.4.1964 i Ribe med mag. art., direktør for Århus Kunstmuseum Minna Heimbürger, født 19.5.1932 i Kbh. (døbt i Søllerød, gift 2. gang 1972 med dottore Sebastiano Ravalli, Rom, født 1935), d. af Ellen Heimbürger, f. Jarding, (1908–50). Ægteskabet opløst 1967. Gift 3. gang 8.6.1969 i Viborg med ordblindepædagog Vibeke Aage Jensen, født 27.9.1921 i Fredericia (Trin.), d. af overlærer Aage Jensen (1885–1941) og Henny Krenchel (født 1888).

Udnævnelser

R. 1950. R1 1959. K. 1962.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiogr. i Festskr. udg. af Kbh.s univ., nov. 1938 202f. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig