H. Baggesgaard Rasmussen, Hans Thorning Baggesgaard Rasmussen, 8.7.1888-27.10.1960, kemiker, farmaceu. Født i Silkeborg, død i Hellerup, urne på Mariebjerg kgd. i Gentofte. Efter at have taget almindelig forberedelseseksamen 1903 blev B. R. 1904 discipel på Odense svaneapotek. 1910 tog han farmaceutisk kandidateksamen og blev 1911 knyttet til Farmaceutisk læreanstalt som assistent ved dens kemiske laboratorium. Samtidig med videnskabeligt laboratoriearbejde (han vandt 1913 en af Videnskabernes selskab udsat pris) forberedte han sig til studentereksamen som han tog 1914. N.å. tog han filosofikum. 1918 fik han universitetets guldmedalje for en prisopgave og blev 1922 dr. phil. med dispensation fra kravet om en universitetseksamen eller -grad. 1921 og 1922 foretog han kortere studierejser til London og Paris. 1917 flyttede B. R. fra Farmaceutisk læreanstalt over til universitetets kemiske laboratorium hvor han til 1922 var assistent og ledede laboratorieundervisningen i organisk kemi. 1922 blev han professor i kemi ved Farmaceutisk læreanstalt og læste over uorganisk kemi til 1926 da Emil Koefoed afløstes af Carl Faurholt hvorefter B. R. overtog den organiske kemi og i løbet af få år reformerede undervisningen i dette for farmaceuter vigtige fag. – B. R. var i besiddelse af en usædvanlig viden og en lige så usædvanlig arbejdsevne. Fra assistenttiden stammer foruden de to prisbelønnede arbejder og disputatsen Studier over Tiamidernes Konstitution en række andre arbejder. Til brug ved undervisningen på Farmaceutisk læreanstalt har han skrevet en række lærebøger både for den elementære (1927, 2. udg. 1940) og for den højere (1934, 2. udg. 1944) undervisning. Hans talrige videnskabelige arbejder, der er offentliggjort i inden- og udenlandske fagtidsskrifter har emner navnlig fra alkaloidkemien og fra den analytiske kemi. Han har desuden skrevet mange oversigtsartikler i håndbøger og tidsskrifter, væsentligst om organisk- og farmaceutisk-kemiske emner. B. R.s viden har på mange måder været taget i brug både af private virksomheder (navnlig inden for medicinalindustrien) og af offentlige institutioner. 1922 blev han medlem af farmakopékommissionen, der udarbejdede "Pharmacopoea Danica" 1933, 1928 af Nordisk specialitetskommission, 1930 sekretær for den af Fédération internationale pharmaceutique nedsatte specialitetskommission og redaktør af de af den udgivne analysemetoder, 1931 medlem af den af Folkeforbundet nedsatte Commission d'experts pour la standardisation des méthodes du dosage de la morphine og af Technical commission of pharmaco-pocial experts. 1937 blev han medlem af Dansk luftværnsforenings landsråd, og han havde en væsentlig andel i planlæggelsen og ledelsen af kursus til uddannelse af gassporere. 1941 blev han konsulent i gastekniske spørgsmål ved Statens civile luftværn. Han var medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber fra dets oprettelse 1937 og æresmedlem eller korresponderende medlem af en lang række udenlandske farmaceutiske selskaber. Til hans 70-års fødselsdag indstiftedes en årlig Baggesgaard-forelæsning på Farmaceutisk læreanstalt.

Familie

Forældre: handelsgartner Carl Rasmussen (1850–1905) og Inger Marie Bernthsen (1853–1937). Gift 1. gang 5.10.1921 Kbh. (Cit.) med Oda Ellen Astrid Schultze, født 11.3.1892 i Kbh., død 28.5.1941 i Hellerup, d. af sergent Villiam Valdemar S. (1864–97) og Petrine Jensen (1869–1942). Gift 2. gang 22.11.1942 i Randers med Elviida (Else) Benedicte Eleonora Kjeldgaard, født 8.1.1891 i Silkeborg, død 2.3.1963 i Gentofte, d. af tømrermester Christian K. (1853–1932) og Maren Kirstine Nielsen (1859–1944).

Udnævnelser

R. 1933. DM. 1947.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskrift udg. af Kbh. univ. nov. 1922 139f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig