H. Høst, Harald Emil Høst, 28.11.1835-2.4.1908, birkedommer, politiker. Født i Nyborg, død på Frbg., begravet i Kbh. (Vestre). H. blev student fra Odense katedralskole 1855, cand.jur. 1861 og var retsbetjent og sagførerfuldmægtig til han 1865 nedsatte sig som underrets-prokurator i Fuglebjerg hvor han skabte sig en betydelig praksis og var formand for Krummerup-Fuglebjerg sogneråd 1869–71 og 1870–71 formand for skattekommissionerne i Sorø amt. 1871 udnævntes han til sorenskriver på Færøerne og udførte et stort og interesseret arbejde for øernes administration og næringsliv. Han sad i lagtinget 1873–78, var medstifter af bladet Dimmalætting og skrev afhandlingerne Fiskeriet paa Færøerne og Hvalfangsten paa Færøerne. 1878– 86 var han borgmester og byfoged i Hjørring og herredsfoged i Vennebjerg herred, 1886–97 byfoged i Helsingør og fra 1897 til sin død birkedommer i Kbh.s amts søndre birk. I Hjørring og Helsingør var han bestyrelsesmedlem i de stedlige sparekasser og fra 1891 til sin død medlem af bestyrelsen for Helsingør skibsværft. Han værdsattes som human og samvittighedsfuld embedsmand og kyndig kommunalpolitiker hvis indsigt også nyttiggjordes i rigsdagen. Efter indenrigsminister E. Skeels død 1884 valgtes H. ved suppleringsvalg til landstinget for den nordjyske landstingskreds.

H. var højremand og fulgte trofast J. B. S. Estrup i de skiftende kampsituationer uden selv at tage fremtrædende del i den storpolitiske strid. Ved landstingsvalget 1890 kunne han med bopæl i Helsingør ikke vælges i Nordjylland, men ved suppleringsvalg i den sjællandske landstingskreds 1891 indvalgtes han påny i landstinget og var medlem til sin død. H. udmærkede sig især i den saglige debat om sager af ikke storpolitisk art og stræbte her gerne efter at nå et resultat. Det gjaldt navnlig hans ordførerskaber i juridiske spørgsmål som sagførervæsnet, oprettelse af søretter uden for Kbh., underholdsbidrag til børn uden for ægteskab og auktionsloven. Desuden havde jagtlovgivning hans særlige interesse. I en årrække var han næstformand i Dansk jagtforening

Familie

Forældre: amtstuefuldmægtig Peter Christian Abildgaard H. (1804–40) og Sophie Henriette Schalburg (1810–98, gift 2. gang 1847 med jernbaneassistent Rudolph Moritz Primon, 1818–78). Gift 8.3.1867 i Holsteinborg med Beate Albertine Sporon Fiedler, født 28.1.1841 på Sevedø, Magleby sg., Vester Flakkebjerg hrd., død 25.1.1917 på Frbg., d. af arvefæster, senere birkedommer Har. V. F. (1808–87) og Ane Katrine Olsen (1818–93). – Sønnesøn af Jens Kragh H.

Udnævnelser

R. 1890. DM. 1900.

Ikonografi

Træsnit 1893 efter foto.

Bibliografi

Sille Beyer: Erindr. vedk. slægterne Beyer og fl., 1862. J. Vahl: Slægtebog over afkommet af Chr. Nielsen I, 1879–86. Stamtvl. over V. H. Beyers efterkommere, tillæg, 1904. N. P. Bransager og P. Rosenkrantz: Den danske regering og rigsdag, 1901–03 605–07. Berl. tid. 2.4.1908. Nationaltid. s.d. Politiken 3.4.s.å. 111. tid. 12.4.s.å.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig