H. Nielsen, Henrik Christian Nielsen, 14.12.1805-19.11.1885, stiftamtmand. Født i Thisted, død i Ribe, begravet sst. N. blev student 1825 fra Ribe og fem år senere juridisk kandidat. Han arbejdede derpå som volontør hos forskellige embedsmænd, indtil han 1835 blev auditør i Slesvig og 1837 tillige regimentskvartermester. 1841 modtog han titel af overauditør. Under krigen 1848-50 bestyrede han på fremragende måde intendanturvæsenet i Nørrejylland, og 1850 udnævntes han til amtsforvalter i Ribe. Fra denne stilling avancerede han 1855 til stiftamtmand over Ribe stift og amtmand over Ribe amt. Med stor nidkærhed beskæftigede han sig med sit embedes vidtforgrenede hverv, og han mødtes med tillid og agtelse af amtets befolkning. Da de tyske tropper 1864 oversvømmede Jylland, blev N. sammen med andre danske embedsmænd ført som fange til Rendsborg og sad fængslet i et par måneder. Efter krigen overtog han atter sit embede, og utrætteligt virkede han for at afbøde de vanskeligheder som grænsedragningen medførte for Ribe amt. På hans initiativ anlagdes jernbanen Bramminge-Ribe, og han deltog fra dansk side i de forhandlinger der førte til Åbenråkonventionen af 1872 (om dansk eller tysk undersåtsforhold). N. havde i to perioder sæde i landstinget. 1866-70 repræsenterede han 11. kreds, 1876-82 var han kongevalgt medlem. I den første periode tog han levende del i forhandlingerne, navnlig i spørgsmål om fattigvæsenet og sandflugtens dæmpning, senere hindrede en frembrydende tunghørighed ham i parlamentarisk virksomhed af større omfang. 1884 afskedigedes han efter ansøgning fra sine embeder. – Justitsråd 1850.

Familie

Forældre: amtsfuldmægtig i Thisted, senere amtsforvalter i Ribe, justitsråd Rasmus N. (1765-1839) og Abelone Christine With (1772-1835). Gift 30.10.1835 i Ribe med Jacobine Laurentze Eilskov, født 9.10.1809 i Ribe, død 8.6.1855 sst., d. af apoteker Christian Cornelius E. (1777-1830) og Anania Hansen (1788-1864).

Udnævnelser

R. 1848. DM. 1859. K. 1861. S.K. 1875.

Ikonografi

Mal. af Anton Dorph, 1868 (Ribe rådhus). Træsnit af H. P. Hansen, 1884. Foto.

Bibliografi

N.s erindr. 1848-50 i Fra Ribe amt, 1912 219-50. Breve fra N. sst. 1910 117-81. – J. Helms sst. 1904 1-36. Carsten Teilman Hald sst. 1970 384-409. V. Elberling: Rigsdagens medlemmer gennem 100 år II, 1949 84.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig