H. Weitemeyer, Harald Sophus Leonhard Weitemeyer, 12. (kbg. 13.) 2.1846-30.8.1921, topografisk forfatter. Født i Kbh. (Petri), død på Frbg., begravet i Kbh. (Vestre). W. blev student 1865 fra Borgerdydskolen på Christianshavn og tog 1872 magisterkonferens i historie. Han underviste derefter ved forskellige skoler, særlig i geografi og historie, og omkring 1878 blev han knyttet til A. F. Høst & Søns Forlag som litterær konsulent og korrektør. Han drev geografiske og historiske studier og skrev bl.a. anmeldelser af udenlandsk historisk litteratur i dagspressen, han udgav Geografisk Haandbog, 1886 (2. udg. I–II, 1913-14), Le Danemark, publié avec le concours de savanis danois, 1889 (tysk udg. s.å., eng. udg. 1891), endvidere Haandbog i Verdenshistorien, en bearbejdelse af G. Webers værk (I–II, 1890-92) og Æmner og Kuriositeter fra Columbustiden og Columbusliteraturen, 1892. Også dansk topografi havde han beskæftiget sig med, havde således skrevet de danske geografiske artikler til Salmonsens konversationsleksikon og for turistforeningen udarbejdet Danmark. Haandbog for Rejsende, 1892 (3. udg. 1906), men sin betydeligste indsats gjorde han som udgiver af Traps Danmark. 1895 fik han det hverv at udgive dette nationale værk i 3. udgave, og da denne forelå 1906, var værket undergået en gennemgribende omarbejdelse, og stoffet var blevet meget forøget. Der kom udførlige statistiske oplysninger for hvert sogn, og beskrivelserne blev mere præcise og detaljerede; dette gælder ikke mindst kirkerne og herregårdene. Hvad der særlig kendetegner udgaven er den stærke vægt der lægges på det historiske. Materialet blev tilvejebragt gennem stedlige indberetninger, navnlig fra præsterne, og gennem forskellige institutioner og faglige medarbejdere, men selve udarbejdelsen foretog W. i det væsentlige alene. Hans kendskab til landet skyldtes mere studier end selvsyn; den foreliggende litteratur udnyttede han langt grundigere end det hidtil var sket. I det hele tør det siges at 3. udgave betød et meget stort fremskridt i retning af den videnskabelige håndbog. Derefter fortsatte W. sine indsamlinger (hans håndbogseksemplar findes nu, sammen med indberetningerne, i Stednavneudvalget), og 1919 gik han i gang med 4. udgave, dog med bistand af et større antal faglige medarbejdere end tilfældet havde været ved 3. udgaven. Da W. døde 1921, forelå kun 2. og det meste af 3. bind; det øvrige blev udgivet af Gunnar Knudsen. – I tidsrummet mellem de to Trap-udgaver syslede W. med topografiske og personalhistoriske studier, hvoraf fremgik nogle tidsskriftartikler og bogen Kulturskildringer fra København i det 18. Aarh., 1916. – Tit. professor 1909.

Familie

Forældre: kunstdrejermester, senere mekanikus og smedemester Ludvig Leonhard W. (1811-86) og Anna Katharina Zimmer (el. Schimmel) (1817-1903). Gift 18.2.1882 på Frbg. med Caroline Amalie Weitemeyer, født 4.4.1856 i Kbh. (Garn.), død 22.9.1913 på Frbg., d. af smedemester Julius Eberhard W. (1817-84) og Ane Magdalene Halling (1817-1913). – Bror til Carl W.

Ikonografi

Mal. af R. Lohse, 1915. Foto.

Bibliografi

H. W.: Stamtvl. over familien Weitemeyer, 1916 22. Trap: Danmark 4. udg. IV, 1923 forordet. Gunnar Knudsen i Den nye lit. II, 1924-25 193-200.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig