Halfdan Siiger, Hans Christian Julius Johannes Sophus Halfdan Siiger, 28.7.1911-11.12.1999, religionshistoriker. Halfdan Siiger blev student (Birkerød) 1929, cand.teol. (Kbh.) 1936, mag.art. i religionshistorie 1942. Til 1960 var han medarbejder ved Nationalmuseets etnografiske samling, fra 1950 museumsinspektør. 1960 udnævntes Halfdan Siiger til professor i religionshistorie ved Århus univ. som den første i sit fag. 1947–50 deltog Halfdan Siiger i H. Haslund-Christensens tredje danske centralasiatiske ekspedition til Afghanistan, Pakistan og Indien hvorunder han i forskningsøjemed opholdt sig længere tid blandt kalash i Chitral (1948), blandt lepcha i Sikkim (1949) og blandt boro i Assam (1950), ophold der blev bestemmende for Halfdan Siigers religionshistoriske og etnografiske forskning.

Tidligt i sin videnskabelige karriere bestræbte Halfdan Siiger sig på popularisering af sin forskning. De primære rejseindtryk fra Haslund-Christensen-ekspeditionen meddelte han i en kronikserie i Social-Demokraten, og senere medvirkede han med radioforedrag og folkeuniversitetsundervisning til udbredelse af kendskabet til etnografien og religionshistorien og demonstrerede disse fags nødvendighed i samtidens sociale debat, specielt vedr. kulturmødeproblemer.

Forskningsmæssigt slog Halfdan Siiger igennem med bearbejdningerne af det indsamlede materiale fra Centralasien, specielt gennem værker om lepchaerne (1967). Karakteristisk for denne forskning er den ubetingede kildetroskab. Teoretiske metodeovervejelser var Halfdan Siiger altid skeptisk over for; de praktiske metodeproblemer med bearbejdningen af det vanskeligt tilgængelige materiale gav ham fuldt op at gøre, en holdning som begrænsede hans muligheder for at vinde gehør for sine synspunkter i 60ernes og 70ernes teori- og metodebevidste forskning. På den anden side værdsatte hans elever den grundige indføring i metodisk og tekstnær tolkning af kildematerialet og læste med udbytte den videnskabeligt sikre og grundige siigerske fremstilling.

Oprettelsen af professoratet i religionshistorie ved Århus universitets humanistiske fakultet 1960 skyldtes først og fremmest hensynet til det voksende antal kristendomskundskabsstuderende; og en del af Halfdan Siigers universitetsarbejde kom til at bestå i varetagelsen af dette studium i samarbejde med det teologiske fakultet (fra 1971 institut for kristendomskundskab). Samtidig lykkedes det ham imidlertid at etablere og udbygge religionshistoriestudiet som selvstændigt cand.mag.- og mag.art.-studium. Desuden deltog han naturligvis i de sædvanlige professoratfunktioner: udvalg vedrørende studieordninger og eksamensfordringer, disputats- og andre bedømmelsesopgaver, faglige kommissioner etc. 1966–67 var S. dekan for det humanistiske fakultet. Til 1978 var han censor ved eksamen i etnografi i Århus og Kbh. og tillige ved seminariernes lærereksamen. Han beklædte professoratet til 1979.

Omhu og præcision prægede overalt hans arbejde, og hans studenter og den voksende medarbejderstab værdsatte denne omhu og Halfdan Siigers individuelle hensyntagen. Af hans litterære arbejder kan nævnes: Ethnological field-research in Chitral, Sikkim and Assam (Vidensk. Selsk., hist.-filol. Medd. 1956); s.m. J. Balslev Jørgensen: Anthropological Investigations of the Lepchas and the Boros (i Anthropological researches from the 3. Danish expedition to Central Asia, 1966 = Vidensk. Selsk. hist.-filol. Skr. IV, 4 57–76); The Lepchas. Culture and religion of a Himalayan people I-II (s.m. Jørgen Rischel) (Nationalmuseets Skr. Etnogr. Rk. XI, 1967). Afhandlinger i en række danske og internationale etnografiske, antropologiske og religionshistoriske tidsskrifter og publikationer. Halfdan Siiger var medredaktør af tidsskriftet Temenos. Studies en Comp. Rel., 1965 ff.

Familie

Halfdan Siiger blev født i København (Vor Frue).

Forældre: grosserer Hans Christian S. (1881–1973) og Julie Ingeborg Petrine Fogh (1888–1979). Gift 5.7.1941 i Holstebro (b.v.) med Inga Bolette Tronhjem, født 18.10.1911 i Holstebro, død 1991, d. af tandlæge Folmer Schou T. (1881–1964) og tandlæge Esther Falbe-Hansen (1888–1973).

Udnævnelser

R. 1968. R1. 1980.

Ikonografi

Foto.

H. S. og religionshist. i Århus 1960–79, udg. Institut for religionshist., Århus, 1981. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig