Hans Bartholomæussen, d. .1522, tolder, lensmand. Død i Ålborg. B.s far, Bartholomæus, kaldes både læge og badskær. 1505–07 levede han i Odense, 1508–09 og 1522 ved sønnens død ses han at have været borger i København. Selv omtales B. fra 1508 som byfoged i Odense. Endnu i kong Hans' tid blev han tolder i Ålborg, senest 1518 borgmester og omkring nytår 1520 lensmand på Ålborghus, uden at han synes at have afgivet sine tidligere hverv. En meget betydelig magt var herved samlet i hans hænder. Christian II skænkede ham yderligere adskillige personlige privilegier. I sine breve til kongen fører han et frit og fortroligt sprog. Stortalende fremhæver han egne fortjenester og nedsætter andres. Vist er det at han nidkært varetog kronens interesser. Købmændene, særlig hanseaterne, afpressedes størst mulige told, og indfæstningen på kronens bøndergods skruedes i vejret. Skatterne til Christian IIs krigsforetagender opkrævedes med største hensynsløshed. B. sørgede også for at inddrage flere af de nørrejyske bispers pantelen og efterstræbte yderligere energisk og hårdhændet de rige klostre inden for lenet. Det forværrede forhold mellem Christian II og rigsrådet skyldes sikkert for en del B.s virksomhed. Ifølge håndfæstningen måtte kun adelige være lensmænd. I Ålborg synes hans administration af de mange indgreb i handel og næringsliv der florerede i Christian IIs sidste år at have vakt misnøje. Senest 15.8.1522 (efter 24.6.) dræbtes han – i samtiden opfattet som et forvarsel om oprøret et halvt år senere. 1542 omtales en klejnsmed i Ålborg, Thord der blev henrettet i København "for Hans Tolders død". Antagelig menes B.

Familie

Forældre: læge i Odense, senere i Kbh. Bartholomæus Bartskær.

Bibliografi

C. F. Allen: Breve og aktstykker, 1854 17f. Samme: De tre nord. rigers hist. II, 1865 337f; III 1, 1867 120–23. Wm. Christensen: Dronning Christines hofhushold-ningsregnskaber, 1904. H. Støvring Nielsen i Fra Himmerl. og Kjær hrd. XXIII, 1962 197–214. F. Grandt-Nielsen i Fynske minder 1970 154f. P. Enemark: Studier i toldregnskabsmateriale I–II, 1971. M. Venge: Christian IIs fald, 1972 30–46.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig