Hans Gregersen, Hans Peter Gregersen, 28.4.1842-21.9.1922, pædagog. Født i Kerteminde, død på Frbg., begravet på Frbg. kgd. G. tog 1861 eksamen fra Jelling seminarium hvis forstander H. J. M. Svendsen gav ham en påvirkning i grundtvigsk retning for hele livet. Han blev derefter lærer i Odense ved cand.teol. Heibergs skole der forberedte sine elever til optagelse i katedralskolen, og var desuden optaget af privatundervisning. 1865 fik han anmodning fra en kreds af mennesker der hørte til Vartov menighed om at komme til Kbh. og lede en skole der var båret af Grundtvigs syn på barneundervisning. G. tog mod opfordringen og begyndte undervisningen med seks elever; den foregik de første to år i et privat hjem, men 1867 fik skolen sine egne lokaler på Jernbanevej, nuv. H. C. Ørstedsvej nr. 65-67. I begyndelsen af 1870erne voksede elevtallet, ofte med børn fra jævne kår der stilede mod social fremgang, undertiden kom også vanskelige drenge som forældrene mente den nye skole kunne få skik på. G. modstod et tilbud om en god stilling i forretningsverdenen. Mere fristet var han af tanken om at studere og blive teolog så han kunne søge præst'e-kald. G. læste til studentereksamen og tog filosofikum i 40-års alderen. I valget mellem de fortsatte studier og skolen foretrak han dog sidstnævnte. Efter pres fra mange forældre blev skolen 1886 en eksamensskole med ret til at afholde alm. forberedelseseksamen. Da realskolerne i Kbh. 1904 gik ind i De forenede skoler holdt G. sin skole udenfor som en uafhængig privatskole; men da staten og kommunerne i Storkøbenhavn 1918 overtog byens højere skoler flyttede eksamensklasserne i G.s skole under ledelse af hans inspektør – og svigersøn – cand.mag. O. Bjørneboe 1922 til Niels Ebbesensvejens skole i Frbg. skolevæsen. B. beholdt kun forberedelsesskolen som han bestyrede til sin død. Den videreførtes indtil skolens lukning 1936 af hans hustru og af datteren Rigmor Gemzøe. Som skolemand var G. præget af de skoletanker der bærer Grundtvigs og Christen Kolds navne. Men de fik hos ham en selvstændig udformning der imødekom et behov i hovedstaden. Trods indførelsen af eksamen fastholdt han skolens sigte mod "åndelig udvikling og praktisk dygtighed'' (årsberetn. 1886/87). Undervisningen havdel et personligt præg; i fortælling og samtale var han i stand til at formidle sin egen oplevelse af nordisk og europæisk, især engelsk, historie, litteratur og kunst og sin glæde ved de bibelske og historiske beretninger. Lidt af en pionerindsats gjorde han ved at omsætte til praksis de tanker om en rationel legemlig opdragelse der kom til orde i 1880ernes pædagogiske litteratur. Håndarbejde for drenge udviklede han således til en gennemtænkt undervisning i træsløjd (særlig sløjdsal), og gymnastikundervisningen tilrettelagdes i overensstemmelse med de principper der var udformet af den svenske gymnastikpædagog P.H. Ling. G.s understregning af værdierne i kropslig aktivitet og praktisk dygtighed gav en balance i skolelivet der bidrog til at skabe tryghed og arbejdsglæde også hos de børn der ikke havde deres styrke i boglige sysler. G. tog aktivt del i det organiationsarbejde, der fra 1891 foregik inden for. Danmarks realskoleforening. Under forhandlingerne forud for almenskoleloven 1903 var han med til at sikre de gamle realskolers fortsatte eksistens, og som foreningens formand 1903-09 medvirkede han i udformningen af den nye mellem- og realskole. Han var 1890 med til at stifte Kbh.s valgmenighed, og han var i mange år formand for dens bestyrelse; han forestod opførelsen af valgmenighedens kirke, Immanuelskirken; her – som på skolen -overlod han den kunstneriske udsmykning til Niels og Joakim Skovgaard der havde hørt til skolens første elever.

Familie

Forældre: skomagermester Peter G. (1805-79) og Katrine Nielsen (1810-79). Gift 1. gang 17.7.1870 i Kbh. (Vartov) med Anne Katrine Larsen, født 11.4.1852 i Kbh. (Helligg.), død 21.10. 1871 på Frbg. (Helligg.), d. af handskefabrikant N. F. L. (1814-81) og Marie Henriette Bormann (1817-58). Gift 2. gang 22.5.1874 i Kbh. (Vartov) med Elisabeth Margrethe Jensen, født 10.9.1856 i Kbh. (Vartov), død 28.4.1938 på Frbg., d. af detailhandler Anders J. (1825-92) og Ane Petersen (1821-1907).-Far til Gunnar G.

Udnævnelser

R. 1908. DM. 1922.

Ikonografi

Mal. af Axel Hou, 1916; skitse af samme udst. 1931. Foto:.

Bibliografi

Politiken 31.10.1915. Gregersens skole 1865-1915, 1915. Karl Mantzius: Min far og jeg, 1919. L. Jacobsen og M. Hatting i Den danske realskole, 1922 143-49. H. P. Neisig sst. 31 lf Berl.tid. 21.9.1922. H. G. 1842-1942, red. Rasmus Berg, 1942. – Levnedsberetning i ordenskapit-, let.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig