Hans H. Fussing, Hans Hinrichsen Fussing, 18.3.1897-30.4.1956, historiker. Født i Skive, død i Gentofte, urne på Hellerup kgd. F. blev student 1915 fra Østre Borgerdyd og 1923 cand.mag. i historie, dansk og latin. 1923–35 var han adjunkt i Odense, 1935-56 lektor ved Vester Borgerdydskole i Kbh. 1937–42 var han formand for Historisk samfund, fra 1943 til sin død faglig medhjælper for undervisningsinspektøren, fra s.å. ligeledes censor ved skoleembedseksamen i historie. 1928 udgav F. i Odense katedralskoles program Erik Hardenbergs jordebog efter manuskript i skolens arkiv, og han kom herigennem ind på studiet af adelig godsdrift i 1500- og 1600-tallet. F. udmøntede sine resultater i større artikler i Jyske Samlinger (5. r. I–III, 1932-38), Historisk Tidsskrift (10. r. III, 1934-36) og Hardsyssels Aarbog (XXVIII, 1934). På grundlag af omfattende studier i tingbogs- og jordebogsmateriale skrev han Herremand og Fæstebonde. Studier i dansk Landbrugshistorie omkring 1660, 1942 der indbragte ham den filosofiske doktorgrad. Der er rejst'forskellige indvendinger mod F.s metode og resultater, ligesom bogens hovedpåstand, at Danmark var et retssamfund, utvivlsomt var stærkt præget af den politisknationale situation omkring fremkomsten. Men F.s disputats vil fortsat være udgangspunkt for videre forskning i forholdet mellem godsejer og fæster i 1600-tallet. I Fortid og Nutid, 1932, i Historisk Tidsskrift 11. r. I, 1945 og i den posthumt udgivne Bybefolkningen 1600-1660, 1957 ydede F. vægtige bidrag til 1600-tallets befolkningsforhold, og i Stiernholm len 1603-1661. Studier i krongodsets forvaltning, 1951, et grundlæggende studie i 1600-tallets forvaltningshistorie. F. har desuden offentliggjort en lang række mindre bidrag væsentligst om kultur- og socialhistoriske emner. Han var en udpræget arkivforsker med skarpsind i detailundersøgelsen og redelighed i fremlæggelsen af sine resultater. Hans fremstillingsevne var ikke stærkt udviklet, og hans undersøgelser kunne savne bredere tidshistorisk perspektiv, men hans forskning har i adskillige henseender været pionerarbejde og indgår som et selvfølgeligt grundlag for det videre arbejde med 1600-tallets indre danske historie.

Familie

Forældre: arkitekt Andreas Kerrn F. (1871-1958) og Gudrun Hinrichsen (1870-1945). Gift 1. gang 12.7.1923 i Kbh. (b.v.) med Ellinor Vibeke Bülow, født 23.4.1896 i Korsør, død 6.2.1940 i Hellerup, d. af postekspedient, senere postmester i Stege Emil Sophus Ivar Ludvig B. (1863-1932) og Anna Cathrine Winge (1874-1945). Gift 2. gang 30.4.1942 i Slagelse (b.v.) med journalist, senere lektor Inge Høg, født 21.3.1911 på Frbg., d. af sømaskinmester Jens Peter Adolf Emil Hansen H. (1880-1935) og Anna Thomine Christensen (1880-1950).

Udnævnelser

R. 1952.

Ikonografi

Barneportræt af Axel Hou, 1903. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1942 84f. – C. O. Bøggild-Andersen i H. H. F.: Bybefolkningen 1600-60, 1957 IX-XIII. Kn. Fabricius i Hist. t. ll.r.III, 1957-59 225-27. – Levnedsberetning i ordens-kapitlet.

Kommentarer (1)

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig