Hans H. Sthyr, Hans Hald Sthyr, 16.8.1868-13.8.1944, grosserer. Født i Kbh. (Frels.), død i Fredensborg, begravet på Asminderød kgd. S. blev student 1885 fra Borgerdydskolen på Chr.havn, cand.phil. 1886 og fik derefter købmandsuddannelse i Præstø, London, Bordeaux og Hamburg. 1891 kom han ind i firmaet Sthyr & Kjær, 1893 løste han grossererborgerskab, og 1894 – efter grosserer P. B. Kjærs udtræden af firmaet – blev han optaget som medindehaver. Som sådan virkede han med megen dygtighed og flid først ved sin fars side og siden selvstændigt for firmaets fortsatte vækst. Navnlig skyldtes det hans initiativ at firmaets kaffeimport kom til at antage betydelige dimensioner, ligesom det også var på hans foranledning at firmaet sammen med Beckett & Meyer 1900 etablerede A/S Skandinavisk Kaffe- og Kakaokompagni i frihavnen som omfattede brænderivirksomhed og handel med brændt kaffe og kakao. Efter Sthyr & Kjærs omdannelse til aktieselskab 1919 blev S. formand i selskabets bestyrelsen, og 1920 tog han initiativet til at aktieselskabet etablerede oplag i henholdsvis Sønderborg, Herning, Hillerød, Horsens og Fredericia. I kraft af sin slægtsfølelse lagde S. stor vægt på at forvalte den forretningsmæssige arv, og han formåede at opretholde firmaets fremskudte og ansete placering. Fra sin ungdom følte S. sig stærkt tiltrukket af foreningslivet, både det kammeratlige og saglige, ligesom han var levende interesseret i nationale spørgsmål. S. beklædte en lang række hverv, han var medlem af Studenterforeningens økonomiudvalg 1913–19 og 1920–27 (formand 1916–19), formand for Akademisk skytteforening 1927–39 samt for foreningen To løver 1926–35, medlem af sø- og handelsretten 1917–38 og 1917 stifter af samt fra s.å. formand for Københavnske grossisters arbejdsgiverforening der var tilsluttet Dansk arbejdsgiverforening i hvis hovedbestyrelse han havde sæde fra 1920 og forretningsudvalg 1925–41. Gennem mange år var S. desuden medlem af bestyrelsen for forskellige betydelige virksomheder, bl.a. Kbh.s Handelsbank, Dampskibsselskabet Dannebrog og De private Assurandører. – S. afløstes som bestyrelsesformand for Sthyr & Kjær af broderen Johan Sthyr (1879–1962). Han var koncernens sukkerekspert og farmaceut fra 1901. Siden 1914 havde han været direktør for det af faderen etablerede Kjøbenhavns Sukkerraffinaderi.

Familie

Forældre: grosserer Selgen S. (1837–1922) og Henriette M. Welsch (1842–1914). Gift 2.9.1893 i Kbh. (Holmens) med Alma MUllertz, født 22.10.1869 i Kbh. (Garn.), død 19.10.1956 i Fredensborg, d. af premierløjtnant, senere oberstløjtnant Carl Theodor M. (1832–99) og Anna Vilhelmine Birgitte Holm (1843–1908).

Udnævnelser

R. 1927. DM. 1931. K.2 1937.

Ikonografi

Mal. af Hans Henningsen, 1943 (Kbh.ske grossisters arbejdsgiverforen.). Foto.

Bibliografi

Børsen 27.7.1941. Peter H. Holst: Sthyr & Kjær gennem 100 år 1866–1966, 1966.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig