Hans Jensen Svaning, 28.5.1600-27.9.1676, præst, historiker. Født i Ribe, død i Besser. S. fik navn efter historiografen Hans Svaning der var huns morfar. På dansk kaldte han sig Svane ligesom fætteren ærkesbiskop Hans Svane; men det er dog blevet skik at kalde ham "den yngre Svaning" til adskillelse fra morfaderen. Efter skolegang i Ribe, Sorø og Lund blev S. student 1620. Siden rejste han udenlands i en række år (1624–30), til dels med understøttelse af Kirsten Munk, besøgte universiteterne i Wittenberg, Jena. Altorf og Basel og gjorde mange lærde bekendtskaber. Kort efter sin hjemkomst tog han 1630 magistergraden i Kbh. og blev s.å. rektor ved Sorø skole. 1635 kaldedes han til sognepræst i Besser og Onsbjerg på Samsø hvortil der hørte en herregårds jorder, Bisgård, de gamle Århusbispers residens på øen. S.å. blev han provst på Samsø. S. var en velstuderet mand og skrev en flydende latinsk stil som hans talrige efterladte breve viser. Tillige havde han arvet morfaderens kærlighed til historien hvilket han lagde for daten ved flere skrifter, såsom Colossus Nebucadnetzaris Magni, hoc est de IV monarchiis ... libri XXV, 1634, Chronologia Danica, 1650, Aureum chronologorum horologium, 1669 og 1671 og Diariwn Danicum, Tiids-Taffle, vdi huilcken findes antegnet, hues vdi Danmarck sig haffuer tildraagett mere end paa 600 Aars tiid (Ny kgl. saml. 2126, 410). Det sidste skrift blev ikke trykt; derimod udgav Søren Lintrup 1710 et andet håndskrift af S., nemlig L. A. Senecæ theologia naturalis contemplativa, in locos communes digesta. – Da vennen S. J. Stephanius døde 1650 inden han havde fået sin Christian IIIs historie fuldt udgivet, sørgede S. for udgivelsen og forsynede værket med en fortale. – Blandt de ovennævnte skrifter er "Chronologia Danica" af størst betydning. Ganske vist er den første del af værket nu værdiløst da S. ikke havde kritik nok til at skønne at de gotlandske fabler og C. C. Lyschanders derpå byggede beregninger kun er luftige hypoteser; men resten af værket er et for sin tid respektabelt forsøg i den historiske kronologi, og efter at bogen var udkommet vedblev S. at samle supplementer til et nyt oplag der dog ikke udkom; men antegnelserne findes i hans endnu bevarede håndeksemplar (GI. kgl. saml. 803, fol.).

Familie

Forældre: rådmand Jens Laugesen (død tidligst 1608) og Dorthe Hansdatter Svaning (født 1561). Gift 31.7.1636 med Anne Jensdatter, død 27.9.1671 (gift 1. gang med professor, senere provst på Samsø, mag. Elias Eisenberg, ca. 1581–1635), d. af en borgmester i Holbæk.

Bibliografi

Danske mag. 5.r.I, 1887–89 219–21. Hist. saml. og studier, udg. H. F. Rørdam I–II, 1891–96. – J. Moller: Cimbria lit. I, 1744 668f. H. G. Olrik: Oversigt over forstandere og lærere ved den kgl. skole i Sorø 1586–1737, 1928 = Sorø akad.s skoles indbydelsesskr. 1927–28 47f. Soraner-biografier 1584–1737, ved Torben Glahn, 1978 129f. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig