Hans Knudsen, 11.1.1813-15.2.1886, præst, filantrop. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Matth.), begravet på Frbg. K. blev student 1830 fra v. Westens skole, cand. teol. 1836 og s.å. udnævnt til præst og missionær i Tranquebar, hvortil han n.å. rejste. Men da hverken han eller hustruen kunne tåle klimaet vendte de 1843 tilbage, 1845 fik han afsked og blev 1846 sognepræst i Gerlev og Enslev, 1858– 65 i Bregninge og Bjergsted. Også her måtte han tage sin afsked på grund af sygdom og var derefter, 1869–72, præst ved Diakonissestiftelsen.

Imidlertid var hans interesse blevet vakt for de vanføres dengang meget vanskelige kår og han satte nu hele sin særprægede personlighed og al sin energi ind på at skabe en ændring heri. Mens der for døve, blinde og åndssvage allerede var oprettet særskoler, fandtes intet sådant for vanføre. På hans initiativ oprettedes en privat filantropisk forening Samfundet, som antager sig vanføre og lemlæstede børn i Kbh. 21.10.1872. K. der også forstod betydningen af de psykiske følgevirkninger af en ofte hjælpeløs tilstand ønskede at hjælpen skulle være altomfattende og individualiseret, så patienterne blev i stand til at deltage i erhvervslivet og således ernære, eller hjælpe med til at ernære sig selv. Der blev derfor for det første ydet lægebehandling til de invaliderede, hjælpemidler i form af krykker og bandager o.l., undervisning og erhvervsuddannelse. En poliklinik åbnedes 1873 i Vartov, der ansattes fast bandagist og skomager, og eleverne fordeltes i byen til undervisning eller faglig oplæring. Fra 1874 fik K. hjælp af Johanne Petersen der efter hans død videreførte arbejdet i Samfundet og hjemmet for vanføre. Ved hendes hjælp påbegyndtes en skolevirksomhed der fra 1878 fik eget lokale. Efterhånden ydedes nogen offentlig støtte til undervisningen, og flere læger ydede gratis bistand. Med støtte fra Det classenske fideikommis blev der også mulighed for landophold. Arbejdet udvidedes fra 1880 til også at omfatte voksne, og en arbejdsstue for disse oprettedes 1885. S.å. samledes poliklinik og skole i samme bygning, Vodroffsvej 20. På kun 14 år havde K., en af Danmarks ejendommeligste og originaleste filantroper, ikke blot rejst sagen og sat arbejdet i system, men også gjort Danmark til foregangsland på området, og "det danske system" efterlignedes flere steder i Europa og USA. Efter hans død benævntes en plads ved Lyngbyvejen, hvor senere Ortopædisk hospital opførtes, efter ham Hans Knudsens plads.

Ved siden af sit arbejde som præst og filantrop skrev K. en række bøger af teologisk indhold: Grundtvigianismen, Papismen og Kirkeunionen. Bidrag til en kirkelig Tidsbetragtning, 1854, Fortolkning af Jesu Bjergprædiken, 1853, Vor Herres og Frelsers Jesu Christi Lignelser, udlagte og forklarede, 1868, Vor Herres Jesu Christi tre Besøg i Bethanien, 1874. Desuden Om Skabningens Forlængsel og Haab. Et Bidrag til at belyse Dyrenes Stilling, Vilkaar og Udsigter, 1876, samt et større værk, Om Jesu Christi Person og Liv. En Række Studier I-II. 1882–86, hvortil han fik ministeriel understøttelse, men som ikke var fuldført ved hans død.

Familie

Forældre: skibskaptajn Niels K. (ca. 1790–1840) og Ane Cathrine Hall (ca. 1784–1841). Gift 8.10.1841 i Tranquebar med Adelaide Vilhelmine Hall, født 20.7.1823 i Kbh. (Frels.), død 9.9.1900 på Frbg., d. af bødkermester, premierløjtnant i det borgerlige infanteri Vilhelm H. (1798–1835) og Adelaide Vilhelmine Seemann (1797–1864).

Udnævnelser

R. 1884. F. M. 1. 1885.

Ikonografi

Træsnit 1886 og af H. P. Hansen, 1887, i to udg., med og uden ordner. Tegn. af C. Wentorf, 1887 (Hjemmet for vanføre). Buste af E. H. Bentzen, 1897 (sst.; Fr.borg), marmor 1910 (Fr.borg). Medalje af H. Salomon udst. 1963. Foto.

Bibliografi

Årsberetn. fra samf. som antager sig vanføre og lemlæstede børn I-XIII, 1872–85. III. tid. 28.2.1886. Sst. 24.10.1897. W. T[hulstrup] sst. 12.1.1913. Danmark, udg. af Journalistforen., 1887 154f. Thora Konstantin-Hansen i Højskolebl. XXXVIII, 1913 33–40. Johanne Petersen i Nyt t. for abnormvæsenet, s.å. 21–24. Alfr. Th. Jørgensen: Filantropiens førere og former i det 19. årh., 1921 85–88. [Gerda Svanenskjold:] Samf. og hjemmet for vanføre, 1929. Harald Jørgensen: Vanføreforsorgen i Danm., 1972 30–55. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig