Hans Knudsen Vejle, 1567-25.10.1629, biskop. Født i Vejle, død i Franeker, begravet sst. V. nævnes første gang 1587 da han præsiderede ved en disputats på Kbh.s univ. 1590 fik han kgl. rejsestipendium og lod sig s.å. immatrikulere i Wittenberg hvor han 1591 tog magistergraden. Marts 1594 var han i Cambridge og London, og maj s.å. studerede han ved det reformerte univ. i Leiden og 1596 i Franeker. Efter sin hjemkomst s.å. fik han kun 29 år gammel det anselige embede som sognepræst ved Skt. Nicolai kirke i Kbh., og allerede 1606 blev han biskop over Fyns stift. Hans hele løbebane vidner om at man har stillet store forventninger til ham, og skønt han ikke har efterladt sig skrifter må han have været i besiddelse af betydelig teologisk lærdom, hvis man tør dømme efter den smigrende indbydelse han 1607 modtog til at disputere for den teologiske doktorgrad, en indbydelse som han dog mærkeligt nok ikke efterkom. Som biskop viste V. ikke ringe arbejdsiver og vågede især over at de kirkelige interesser skete fyldest, ikke mindst ved præstevalg. Han er den første biskop der vides at have påbudt føring af kirkebøger, og han tog sig med interesse af præsteskabets videregående teologiske uddannelse. Dette skete for en stor del ved de sammenkomster der fandt sted ved hans visitatser. Uheldigvis for ham selv fremkom han ved sådanne lejligheder med adskillige udtalelser der viste en kalviniserende tendens i nadveropfattelsen, kristologien og prædestinationslæren, ligesom han anbefalede præsterne skrifter af en række kalvinske teologer, mens han samtidig tog afstand fra den ortodoks-lutherske Wittenbergskole. Da V. desuden efter hjemkomsten fra sin deltagelse i påkendelsen af de Kock-Resenske stridigheder 1614 var så uforsigtig at udtale at der nu var grund til at frygte en kommende "spansk inkvisition", gav dette anledning til at der rejstes sag mod ham selv. Efter at der var indhentet fortrolige oplysninger om hans kalviniserende standpunkt gennem forhør af en del præster og skolemænd på Fyn og Lolland-Falster, stilledes han ved herredagen i Kbh. i juni 1616 for en kommissionsdomstol under kongens forsæde, bestående af nogle rigsråder og af landets biskopper. Denne dømte ham til afsættelse fra hans embede. Resten af sit liv tilbragte V. i Odense, Kbh., Malmø og især i sin fødeby. Sin teologiske opfattelse har han næppe ændret i væsentlig grad. Der foreligger dog forskellige vidnesbyrd, bl.a. et interessant brev fra 1623 fra Holger Rosenkrantz, der tyder på at V. ikke har været nogen ubetydelig mand, men uoverensstemmelse med tidens herskende retning tillod ikke en personlighed af hans støbning at udfolde sig efter sin ejendommelighed. Da V. 1627 af helbredsgrunde havde foretaget en baderejse til Aachen, drog han siden til Franeker hvor hans sønner studerede, og her døde han.

Familie

Forældre: Knud Hansen og N.N. Gift Dorthe Andersdatter, d. af professor, dr.teol. Anders Lauridsen (død 1589) og Anne Pedersdatter (død 1586).

Bibliografi

J. C. Bloch: Den fynske gejstligheds hist. I,1, 1787 74-88. L. Holberg i Kirkehist. saml. I, 1849-52 481-509; II, 1853-56 186-88 (Jakob Clausens præstekrønike); H. K. V. sst. 4.r.III, 1893-95 594f. H. F. Rørdam i Saml. til Fyens hist. og top. VII, 1878 334-78. – Thott-fol. 1146 (Kgl.bibl.).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig