Hans Larsen, Hans Laurits Larsen, 10.8.1883-11.12.1970, jernstøber, fabrikant. Født i St. Rørbæk, død i Hellerup, begravet Hellerup kgd. L., der var af nordsjællandsk jernstøberslægt, tog samtidig med sin oplæring i støberifaget præliminæreksamen ved Kbh.s univ. 1899 og videreførte derefter sin uddannelse med en maskinkonstruktøreksamen fra Det tekniske selskabs skole 1902. I de følgende par år opholdt han sig i Nordamerika hvor han var beskæftiget som maskinarbejder ved Canadian Locomotive Works, Kingston, og som konstruktør på International Harvester Co.s Mc. Cormick-fabrikker i Chicago. Ved hjemkomsten 1904 gik han i kompagniskab med sin far der var indehaver af et jernstøberi og maskinfabrik i Frederikssund og overtog 1907 for egen regning maskinfabrikken der især fremstillede landbrugsmaskiner. Da den resterende del af det gamle familiefirma, Frederikssund Jernstøberi, i 1916 omdannedes til et aktieselskab blev han også leder af dette. Fabrikkerne i Frederikssund afhændede L. dog for i 1924 at kunne overtage den store fynske støberivirksomhed, Nyborg Jernstøberi. Denne, som han ledede til sin død, udvidede han efterhånden med afdelinger i København og Århus ligesom han omdannede den til en specialfabrik for ovne og – især – vaskerimaskiner, og endvidere ledede han fra 1926 A/S Viggo Jensens Elektromekaniske Etablissement, Generator, som han senere selv overtog og videreførte under navnet Dansk Svejsemaskine Fabrik, fra 1949 i forening med sin søn Bent Werdelin Larsen (f. 1912) der overtog ledelsen af den 1964. L. var desuden medvirkende ved oprettelsen af Det danske Stålvalseværk 1940 og sad som næstformand i dets bestyrelse til 1967.

Sin betydeligste indsats ydede L. imidlertid som organisationsmand. Han tog fra sine unge år del i sin branches organisatoriske arbejde og indvalgtes 1919 i forretningsudvalget for Sammenslutningen af arbejdsgivere inden for jern- og metalindustrien. Tre år senere indtrådte han i Dansk arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse, og han blev fra slutningen af 1920erne en af jernindustriens førende talsmænd idet han 1927 blev formand for Foreningen af fabrikanter i jernindustrien i provinsen (-1955, derefter æresmedlem). 1937 valgtes han til formand for Jernindustriens sammenslutning, en post han dog igen forlod 1945 for at overtage hvervet som formand for Dansk arbejdsgiverforening (-1955, næstformand 1938–45).

I besættelsesårene deltog L. i en lang række af de kommissioner og nævn der blev oprettet til regulering af beskæftigelses- og erhvervsforholdene under krigen, og han havde således en solid baggrund for sit virke som arbejdsgivernes forstemand i de urolige efterkrigsår. Arbejdsgiverforeningen undgik under hans ledelse de store arbejdskampe hvilket ikke mindst skyldes den ro og smidighed – og udholdenhed – han var i besiddelse af som forhandlingsleder. Trods sin stærke stejle holdning over for lønkrav der ikke var baseret på produktivitetsstigninger formåede han i disse år at skabe en bredere kontakt end der tidligere havde eksisteret mellem parterne på arbejdsmarkedet. Således stod han bag aftalen om indførelse af samarbejdsudvalg (1947) som i brede arbejdsgiverkredse blev mødt med modstand, og han engagerede sig stærkt i udbygningen af arbejdsgiverforeningens kursus- og oplysningsvirksomhed, bl.a. gennem etableringen af arbejdsgiverforeningens afdeling for samfundskontakt (1954) og oprettelsen af kursusejendommen Egelund. Den almindelige anerkendelse af hans indsats på dette område gav sig bl.a. udtryk i udgivelsen af festskriftet Viljen til Samarbejde i anledning af hans 70-års dag. Fra midten af 1950erne begyndte L. at trække sig tilbage fra sine organisatoriske tillidshverv, men fortsatte dog til slutningen af 1960erne sin aktive virksomhedsledelse.

Familie

Forældre: jernstøber og borgmester Hans Peter L. (1857–1940) og Karen Marie Hansen (1858–92). Gift 17.5.1907 i Frederikssund med Kristine Werdelin, født 22.7.1883 i Frederikssund, død 13.2.1976 i Hellerup, d. af gårdejer Christian Isak W. (1843–83) og Bodil Kirstine Bendtsen (1853–1935).

Udnævnelser

R. 1927. DM. 1938. K2. 1948. K1. 1955.

Ikonografi

Mal. af Alfred V. Jensen, 1943 (Foren. af fabrikanter i jernind. i provinsen), af Johs. Glob, 1953 (Da. arbejdsgiverforen.) og af A. Tørsleff, 1955 (Egelund). Foto.

Bibliografi

H. L. i Arbejdsgiveren, 1955 185–89. – H. Tuxen og W. Elmquist sst. 1953 233f. Arbejdsgiverforen. gennem 50 år, 1946. Børsen 9.8.1958. Mogens V. Rasmussen: De der gør arbejdet, udg. Nyborg jernstøberi, 1959. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig