Hans Leth, Hans Sørensen Leth, 8.2.1625-23.8.1688, kgl. konfessionarius. Født i Veggerslev, død i Kbh., begravet i Trin. k. L. gik først i skole i Grenå, siden i Vor Frue skole i Kbh. hvorfra han blev student 1645. Senere var han i fire år hører i Sorø og derefter hofmester for Falk Gøyes børn på Hvidkilde, indtil han 1652 blev rektor i Sorø. 1653 tog han magistergraden sst., og 1656 blev han sognepræst i Ringe og Herringe på Fyn. Under svenskekrigen blev hans præstegård udplyndret, og selv måtte han ved vintertid flygte bort og en tid gemme sig i skovene sammen med sin hustru. 1668 blev han kgl. konfessionarius efter Torkild Tuesen, og både hos Frederik III og Christian V stod han højt i gunst. Christian V måtte han ofte ledsage på hans rejser, således var han 1675 med i felttoget i Mecklenburg. S.å. blev han dr.teol. Hans høje stilling ikke mindre end den tillid, han personlig nød, gjorde ham selvskreven til sammen med andre af rigets første gejstlige at afgive responsa ved forskellige lejligheder. Ud fra sit strengt ortodoks-lutherske standpunkt stod han stejlt over for reformerte og katolikker, og han ønskede at konkordieformelen skulle gøres til symbolsk bog i Danmark. Hans holdning fremgår også af to ligprædikener han har udgivet over Axel Urup (1672) og over Vincents Hahn (1680). De er affattet i tidens sædvanlige stil, men udmærker sig ved et trohjertet, kernefuldt sprog. L. var en handlekraftig og virkelysten natur, vel skikket til praktiske forretninger. Han interesserede sig levende for skolevæsenet, var en behjertet talsmand for de små skoler og har som tilsynsførende for Fr.borg skole indlagt sig væsentlige fortjenester. Ved sin tiltrædelse forefandt han den i en hensygnende tilstand, men det lykkedes ham ved en energisk konsolideringspolitik gennem tyve år at genrejse dens økonomi.

Familie

Forældre: sognepræst Søren Nielsen L. (død 1655, gift 1. gang 1612 med Maren Christensdatter, død senest 1620) og Karen Svendsdatter. Gift 1. gang 24.5.1657 i Ringe med Anna Christophersdatter, født 11.2.1629 i Assens, død 11.7.1670 (gift 1. gang med sognepræst i Ringe Niels Poulsen Harboe, ca. 1606–1656, gift 1. gang med Margrethe Mouritsdatter, gift 2. gangmed N. N.), d. af borger Christopher Christophersen Henningsen (død før 1636) og Margrete Nielsdatter Bang (død efter 1636). Gift 2. gang 20.4.1675 i Kbh. med Anna Jacobsdatter, begr. 30.9.1711 i Kbh. (Trin.) (gift 1. gang med ridefoged i Kbh.s amt Frederik Frederiksen Colding), d. af islandsk købmand og rådmand i Kbh. Jacob Andersen Riber (ca. 1598–1688) og Martha (Maren) Pedersdatter (død 1669).

Udnævnelser

Konsistorialråd 1685.

Ikonografi

Mal. af H. Dittmers (Fr.borg), samme portrættype i større mal. af samme (Steensgård) og i min. af P. Prieur, 1675 (Rosenborg).

Bibliografi

Kilder. Kirkehist. saml. 2.r.V, 1869–71 606; 3.r.III, 1881–82 146f 151–54 (brev); 5.r.III, 1905–07 292 716 720f 734. Saml. til Fyens hist. og top. IX, 1884 224f. Pers. hist. t. 3.r.II, 1893 84f 91f; 4.r.V, 1902 154; 7.r.VI, 1921 165; 8.r.VI, 1927 67.

Lit. [Povl Vinding:] Progr. fun. univ. Hafn. over H. L., 1688. D. G. Zwergius: Det siellandske clerisie, 1754 659–64. H. G. Olrik: Oversigt over forstandere og lærere ved den kgl. skole i Sorø 1586–1737, 1927–30 56–58. Bj. Kornerup: Fr.borg statsskoles hist., 1933 = Fra Fr.borg amt 1933 61f 74f. Hal Koch i Den danske kirkes hist. IV, 1959 393 399. Leonora Christina Ulfeldt: Jammersminde, udg. Johs. Brøndum-Nielsen og C. O. Bøggild-Andersen, 2. udg. 1960 200f.

Papirer i Kgl. bibl., bl.a. håndskreven ligprædiken over L. (Schiønningske papirer).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig