Hans Olufsen Slangerup, d. 27.12.1596, professor. Født i Slangerup. Død i Kbh., begravet sst. (Frue k.). Efter at have studeret i Kbh. var S. en tid præst og skolemester ved Sorø kloster hvorpå han 1576 drog til Wittenberg. Her blev han s.å. magister og lagde sig især efter græsk. Han udgav således 1578 en oversættelse til græsk af et af Ciceros skrifter og 1580 en latinsk oversættelse af en tale af Demosthenes med kommentar. Af en efterskrift til denne ses det at han holdt forelæsninger over det græske sprog og i høj grad var ivrig for at udbrede kendskab til dette. Ca. 1580 fik han det kgl. rejsestipendium samt indtægten af en kongetiende. Han besøgte nu flere universiteter og blev 1583 dr.teol. i Basel. N.å. vendte han hjem, blev s.å. ekstraordinær professor, 1586 professor Ordinarius i det teologiske fakultet og 1589 summus theologus. 1593 var han rector magnificus. Kun få år virkede han som professor indtil døden bortrev ham, endnu ikke halvtredsindstyveårig, men han gør indtryk af at have været en særdeles flittig universitetslærer, ligesom han af samtidige roses for sin store lærdom. Også til en ret omfattende forfattervirksomhed fandt han tid. Blandt hans skrifter kan især nævnes hans tale De initiis doctrinæ religionis, propagalione et incrementis in inclytis Danice et reliquorum septentrionalium regnis, 1591, et af de tidligste forsøg på at give en fremstilling af den nordiske kirkehistorie, mindetalerne over Frederik II, 1589, og over hans store velynder Niels Kaas, 1594, der alle tre er af betydning også i kildemæssig henseende, desuden forskellige teologiske tesesamlinger. Både formelt og indholdsmæssigt viser disse skrifter S.s nære discipelforhold til filippismen hvis teologiske og humanistiske idealer han var en begejstret forkæmper for. Når en yngre samtidig omtaler at S. også var vel hjemme i den ramistiske terminologi må det dog siges at hans trykte skrifter viser ham som en stiv aristoteliker, således hans kommentar til en del af 2. bog af Aristoteles Analytica (1585).

Familie

gift 1587 med Marike N. N., død efter 1598.

Bibliografi

Laur. Nielsen: Dansk bibliografi 1551–1600, 1931–33 532–38. – H. F. Rørdam: Klavs Christoffersen Lyskanders levned, 1868 263f. Samme: Kbh.s univ.s hist. II, 1869–72 648–53; IV, 1868–74 324f. Holger Rosenkrantz i Kirkehist. saml. 3.r.I, 1874–77 135; 5.r.II, 1903–05 401. Kbh.s univ. 1479–1979, red. Sv. Ellehøj V, 1980. – Afskrift af Progr. fun. af 1. jan. 1597 i Kgl. bibl. (Addit. ~4° – 138b).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig