Hans Tetens, 12.2.1895-1.2.1978, direktør for fængselsvæsenet. Født i Ulvborg, død i Hellerup (Messias), begravet Ordrup kgd. Navneforandring 1.11.1915. T. blev student fra Stenhus 1913, cand.jur. 1921 og s.å. ansat som sekretær i indenrigsministeriet, fra 1924 i socialministeriet. 1925 blev han kst. fuldmægtig i direktoratet for fængselsvæsenet (udnævnt 1927) og 1930 kontorchef sst. 1923–37 var han tillige sekretær i invalideforsikringsretten. 1943 efterfulgte han Erik Kampmann som direktør for fængselsvæsenet. I T.s embedstid (indtil 1965) kom fængselsvæsenet til at stå over for store og vanskelige opgaver. Besættelsesårene og navnlig retsopgøret med landssvigerne fra 1945 skabte store plads- og personaleproblemer. De ekstraordinære forhold blev samtidig en medvirkende årsag til at der i disse år indledtes en på længere sigt meget betydningsfuld udvikling inden for fængselsvæsenet. Det skete navnlig ved oprettelse af en række åbne fængsler og ved en gradvis ændring af fængslernes ledelses- og personaleforhold og af principperne for behandling af de indsatte. T. var meget åben over for nye tanker om friere former for straffuldbyrdelse og om en udbygning af de aktiviteter med hensyn til uddannelse, beskæftigelse og forsorg som der var behov for i anstalterne. T. var formand for det udvalg vedrørende principperne for fuldbyrdelse af fængselsstraf som 1946 lagde grunden til udviklingen i efterkrigsårene, og han var desuden formand for skoleudvalget vedrørende personaleuddannelse fra dets oprettelse 1946. Det lå fjernt fra T.s natur at søge en personlig rolle som den der førte an i en reformbevægelse. Det præg han kom til at sætte på dansk fængselsvæsen må i ikke ringe grad tilskrives hans stræben mod den kontinuerlige udvikling og hans evne til at inddrage alle personalegrupper i et samarbejde. Som det tidligere har været tilfældet i Danmark var en del af de nye træk i straffefuldbyrdelsen inspireret af initiativer i andre lande. T. tog aktivt del i det internationale samarbejde og bidrog navnlig til at skabe en nær kontakt med fængselsstyrelserne i de andre nordiske lande. T. var i en årrække medlem af bestyrelsen for Dansk kriminalistforening og for Dansk kriminologisk selskab (formand for dette 1946–48). Han var medlem af Strøfffelovskommissionen 1950–60 og formand for A/S Blindes Arbejde 1948–65.

Familie

Forældre: apoteker Hans Peter Wilhelm Petersen (1845–1917) og Anna Constance Tetens (1858–1907). -9.9.1921 i Nakskov med Lene Becher, født 9.9.1901 i Fredericia, død 12.3.1958 i Hellerup, d. af dommer Christian Hornemann Bredsdorff B. (1866–1940) og Margrete Kampmann (1875–1945).

Udnævnelser

R. 1933. DM. 1946. K. 1953. K.1 1965.

Ikonografi

Tegn. af Otto Christensen, 1943 (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Fængselsfaglige medd. X, 1965 nr. 1–2.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig