Hans West, 9.2.1758-6.7.1811, rektor, kunstsamler. Født i Mesinge, Fyn, død i Kassel, begravet sst. W. blev 1776 student fra Odense og studerede derefter sprog. 1788 søgte han en stilling i dansk Vestindien og ansattes som rektor ved Det vestindiske skoleinstitut i Christiansted på St. Croix. Forinden havde han dog forgæves søgt en stilling som professor i de skønne videnskaber ved Odense gymnasium. Han afskedigedes fra rektorembedet efter ansøgning 1799 og blev i stedet notarius publicus. 1803-05 fungerede han som dansk konsul i Bruxelles. Fra W.s ophold i Vestindien stammer dels en beretning om St. Croix, trykt i tidsskriftet Iris 1791 og dels bogen Bidrag til Beskrivelse over St. Croix fra 1793. W. polemiserer heri mod Paul Isens fremstilling af neger-slavesystemet og understreger at friheden er noget relativt. Det er derfor ligegyldigt, om negrene "have Navn af Frie eller Slaver, naar de kun lide og behandles vel". Den røde tråd i W.s værker der præges af opportunistiske hensyn til plantageejerne, er en fremhævelse af hvor godt disse behandler negrene. Men selv om W. mener at negrene har det bedre i Vestindien end i Afrika, indrømmer han dog at dette ikke kan retfærdiggøre slavehandelen. Imidlertid kan man heller ikke på én gang ophæve denne, da man så ville mangle arbejdskraft i dansk Vestindien. Derfor fremsatte W. en reformplan om, at negrene skulle civiliseres gennem oprettelse af et "kolonialinstitut" i dansk Vestindien. Her skulle slavernes ægteskabsforhold ordnes, således at deres forplantning blev sikret. Samtidig skulle de modtage skoleundervisning. W.s plan blev senere taget op af finansminister Ernst Schimmelmann under forhandlingerne om en eventuel udskydelse af det dansk-vestindiske negerindførselsforbud. Foruden at udgøre en del af den danske oplysningstids debat om negerslavesystemet giver W.s skrifter også et interessant billede aflivet i dansk Vestindien i 1700-tallet, herunder, således som Inge Mejer Antonsen har fremhævet det, af boligkulturen. Også botanikken i dansk Vestindien havde W.s interesse.

Under opholdet i Bruxelles vaktes hans interesse for kunst, og det lykkedes ham at erhverve og hjemføre en betydelig samling af kunstværker. Efter sin tilbagekomst til Danmark gjorde han sin malerisamling offentlig tilgængelig. 1807 udgav han et grundigt af ham selv udarbejdet "Raisonneret Catalog" over samlingen; heri behandledes 166 malerier, 63 håndtegninger og otte skulpturer. 1809 solgte W. hele samlingen til Frederik VI for en meget betydelig sum, og den overgik senere til Statens museum for kunst. W. havde forinden overvejet at sælge hele samlingen til zar Alexander I af Rusland. Gennem W.s samling er der tilført landet en række værdifulde kunstværker, således bl.a. værker af Pieter de Hooch, Rubens og Tizian. En del af samlingen omtales i Katalog over ældre Malerier (udg. af Statens museum for kunst, 1946). I sine sidste leveår opholdt W. sig meget i Paris og Rom. Han færdedes flittigt blandt kunstnere, i Rom således i kredsen omkring Bertel Thorvaldsen. Kunstnerens selvportrætbuste i marmor skyldes en bestilling af W. fra 1810. Under sit udenlandsophold informerede W. prins Christian Frederik (den senere Christian VIII), der var præses for det hjemlige kunstakademi, om kunstneriske og politiske forhold. I Italien grundlagde W. på ny en mindre malerisamling som kongen erhvervede efter hans død. – Etatsråd 1809.

Familie

Forældre: sognepræst Hans Zacharias Danchel W. (1719-71) og Maren Jacobsdatter Hatting (1722-78). Gift 13.7.1785 i Kbh. (Helligg.) med Johanne Sophie Bech, døbt 26.1.1764 i Kbh. (Holmens), død 6.8.1802 i Bagsværd, d. af rådmand i Kbh., justitsråd Hans Christian B. (ca. 1721-81) og Anna Elisabeth Klog (ca. 1739-75).

Udnævnelser

R. 1809.

Ikonografi

Silhouet af C. Limprecht og J. G. Friedrich ca. 1781-82. Mal. fra 1790erne (Fr.borg). Tegn. af G.-L. Chrétien, 1802 (St.mus.), efter denne stik af samme. Mal. af C. P. Verhulst, 1804 (St.mus.).

Bibliografi

Ræsonneret katalog over konsul W.s saml. af malerier ..., udg. af ham selv, 1807. Kunstmuseets årsskr. XXVI, 1939 124-42 (breve). – Johan Conrad Spengler: Katalog over det kgl. billedgalleri på Christiansborg, 1827. J. M. Thiele: Thorvaldsens biografi I, 1852 154. Hjalmar Kiærskou i Botanisk t. XXIII, 1900 45f. C. A. Trier i Hist. t. 7.r.V, 1904-05 405-508. Peter Hertz i Kunstmuseets årsskr., 1921-23 358-90. H. Lawaetz: Peter v. Scholten, 1940. Kong Chr. VIIIs dagbøger og optegn., udg. Axel Linvald I, 1943 91 266. Katalog over ældre malerier, udg. Statens museum for kunst, 1946. Niels Breitenstein i Kulturminder ny r. I, 1955 100-274. Jens Vibæk i Vore gamle tropekolonier, 2. udg. II, 1966. Inge Mejer Antonsen: Tre vestindiske stuer, 1967. Sv. E. Green-Pedersen i Transactions of the historical society of Ghana XV, Legon 1974 85-102. Chr. Degn: Die Schimmelmanns im atlantischen Dreieckshandel, Neumunster 1974. Ove Hornby: Kolonierne i Vestindien, 1980. – Papirer i Kgl. bibl. og Sorø akad.s bibl. (Johan Bülows saml.).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig