Har. V. Fiedler, Harald Valdemar Fiedler, 15.6.1808-29.5.1887, fiskerikyndig. Født i Kbh. (Petri), død i Sterrede ved Skælskør, begravet i Holsteinborg. Efter 1826 at være blevet student fra Sorø tog F. 1832 juridisk embedseksamen, men havde allerede fra 1829 da faderen døde deltaget i bestyrelsen af Basnæs. Tidligt havde han fået interesse for fiskeriet, og fra Sevedø under Borreby som han fæstede 1839 og året efter købte til arvefæste begyndte han nu et efter datidens forhold meget omfattende fiskeri, navnlig efter at han med offentlig understøttelse havde foretaget en studierejse til Island (1840), Shetlandsøerne, Skotland og Holland. De forsøg F. gjorde på at indføre forbedringer ved fangstens behandling strandede dog på uheldige afsætnings- og kommunikationsforhold og førte til så betydelige tab at han til sidst måtte indskrænke sig til ålefiskeri. F. var medlem af sogneforstanderskabet og af Sorø amtsråd og blev 1847 stænderdeputeret; han blev vejinspektør for Sorø amts sydlige del og 1853 underdirektør ved vejvæsenet i Slesvig. 1856 udnævntes han til birkedommer i Holsteinborg birk; samtidig blev han direktør for Holsteinborg Sparekasse og nogle år senere medlem af direktionen for kreditkassen til selvejendoms fremme. 1867 blev han regeringens konsulent i fiskerisager, et hverv han beholdt til sin død, og som synes at have taget megen, og også for megen, tid fra de øvrige. – 1865 stiftede han sammen med Arthur FeddersenTidsskrift for Fiskeri der udkom til 1882 (fra 1873 med titel Nordisk Tidsskrift for Fiskeri). N.å. begyndte F. udgivelsen af Nordisk Aarsskrift for Fiskeri der kom i tre årgange. Da der 1873 nedsattes en kommissiofi til at udarbejde et forslag til fremtidig lov for Danmarks fiskerier, valgtes F. til formand. Når kommissionen imidlertid ikke affødte noget direkte resultat skyldtes det sikkert for en stor del, at F. ikke længere besad den fornødne smidighed og lydhørhed over for den nye tids ideer. Dog kom det af kommissionen indsamlede materiale til anvendelse ved fiskeriloven af 1888. – F. deltog med iver i forskellige fiskeriudstillinger, og i de ovennævnte tidsskrifter har han skrevet flere afhandlinger, især om juridiske emner.

Familie

Forældre: købmand, senere ejer af Basnæs og justitsråd Frederik Christian F. (1775-1829) og Juliane Marie Sporon (1781-1837). Gift 1. gang 24.12.1837 i Magleby, Vester Flakkebjerg hrd., med Ane Katrine Olsen, født 13.2.1818 i Tjæreby, Vester Flakkebjerg hrd., død 21.7.1893 på Frbg., d. af gårdmand Ole Hansen (1774-1842) og Ane Madsdatter (ca. 1785-1825). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 3.4.1860 i Kbh. (Trin.) med Marie (Maren) Sophie Kirstine Jensen, født 3.7.1830 i Tjæreby, død 21.12.1905 i Kbh., d. af husmand, hjulmand Jens Nielsen (1791-1876) og Kirsten Hansdatter (født ca. 1798). – Far til Thora F.

Udnævnelser

R. 1876.

Ikonografi

Akvareller af E. Lehmann. Tegning. Foto.

Bibliografi

A. Feddersen i Fiskeritid. 7.6.1887. – Papirer i Rigsark. Breve til Laur. Skau i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig