Harald Faber, Harald Nicolai Faber, 7.7.1856-25.11.1943, statskonsulent. Født i Odense, død i Kbh., urne sst. (Bispebjerg). F. blev student fra Odense 1874, cand.phil. 1875 og cand.polyt. i anvendt naturvidenskab 1881. Fra sin ungdom var han interesseret i naturvidenskab, særlig geologi, og han var i studietiden 1875-81 assistent ved Mineralogisk museum og fik 1880 accessit for en prisopgave i geologi ved Kbh.s universitet. F. var 1882 volontør ved Odense sukkerfabrik, 1882-84 beskæftiget som kemiker ved Pennsylvania Salt Manufacturing Companys kryolit-sodafabrik ved Philadelphia, 1884-88 var han ansat ved Dairy Supply Company, London der handlede med mælk en gros og mejerimaskiner. Her fik F. tilknytning til mejerivæsen og landbrugsforhold og han kom i kontakt med landhusholdningsselskabet, for hvilket han udførte forskellige opgaver. 1888 ansattes F. som den danske stats landbrugskonsulent i England, senere også for Belgien og Frankrig. I denne stilling virkede han til 1931 og han var i de 43 år en utrættelig varetager af dansk landbrugs interesser i England. Næppe nogen anden enkeltmand har haft så afgørende indflydelse på afsætningen af danske landbrugsprodukter i England som F. Da F. tiltrådte indtog dansk smør allerede en fremtrædende plads på det engelske marked, men afsætningen vanskeliggjordes af og til af misbrug af varebetegnelser og mere eller mindre bedrageriske transaktioner (særlig med margarine der solgtes som dansk smør). Her satte F. beslutsomt ind med retsforfølgelse og laboratorieundersøgelser, og hans uddannelse kom ham her til stor nytte. Han erhvervede sig snart et anerkendt navn i England, både hos autoriteterne, i handelsstanden og hos engelske fagfæller. En side af F.s virksomhed var den stadige orientering af dansk landbrug om markedsvilkårerne, og han påtalte tydeligt og bestemt mangler og utilstrækkelig kvalitet på møder med landmænd og i fagpressen. F. var en hovedmand bag indførelsen af pakning af smørret i nettovægt, ligesom han sammen med Anders Nielsen fik gennemført lurmærkningen. Smøreksporten var i de første år det naturlige arbejdsområde, men senere virkede F. på samme måde for æg og bacon og var også her utrættelig i at belære danske producenter om de engelske forbrugeres særlige fordringer. Nøje sammenhængende hermed arbejdede F. til stadighed for at forbedre transportforholdene for landbrugseksporten.

F. var en flittig skribent, såvel i engelsk som dansk dags- og fagpresse. Hans stil var klar og koncentreret, og det prægede også hans hyppige foredrag på danske landbrugsmøder hvor han altid hørtes med interesse, selvom det ofte var kritik og advarsler der lød. Af større arbejder kan nævnes Danske og Norske i London og deres Kirker, 1915 der er baseret på et omfattende indsamlet materiale og viser god historisk forståelse. Cooperation in Danish Agriculture, 1918 var en bearbejdet oversættelse af H. Herteis bog om dansk landbrugs andelsbevægelse. Desuden skal nævnes Forage Crops in Denmark, 1920, og et personalhistorisk bidrag Caius Gabriel Cibber, 1926. F.s anerkendte position, såvel i England som herhjemme, betød at han efterhånden fik overdraget en række tillidshverv, bl.a. i danske sammenslutninger i England, og modtog en række æresposter, således 1899 æresmedlem af Foreningen for Danmarks fjerkræavl og 1925 korresponderende medlem af Foreningen af danske landbrugskandidater. Ved sin afgang fik han en livsvarig, årlig hædersgave for sine fortjenester for dansk landbrug og dansk eksport til England.

Familie

Forældre: adjunkt Christian Gottfred Weber F. (1822-83) og Bertha Magdalene Bruun Muus (1832-1916). Gift 6.7.1885 i Kbh. (Matth.) med Sophie Cecilie Bentzien, født 23. 3.1862 i Svendborg, død 22.1.1947 i Kbh., d. af læge i Svendborg, sidst distriktslæge i Slagelse Hans Peter Christian B. (1830-1926) og Agnes Helene Caroline Ruge (1842-1908). – Bror til Knud F. og S.A. F.

Udnævnelser

R. 1892. DM.1908. K.2 1912. K.1 1923. S. K. 1931.

Ikonografi

Tegn. af Otto Christensen, 1941 (Fr. borg). Foto.

Bibliografi

Andelsbl., 1943 1649-52. S. Sørensen i Ugeskr. for landmænd, 1943 855f. V. Helsted i Tidsskr. for landøkonomi, 1944 1-13. Axel Nyborg i Erhvervshist. årbog, 1951 75-88. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig