Harald Hertel, Harald Christian Hertel, 29.4.1827-12.1.1881, officer. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet Garn. kgd. H. indtrådte 1846 som elev i den militære højskole hvorfra han ved krigens udbrud 1848 afgik som sekondløjtnant i artilleriet. Under Fredericias belejring 1849 fik han ved sin kommando over artilleriet i Holstens bastion lejlighed til at vise sin artilleristiske duelighed, og med hæder deltog han, der 1849 havde fået premierløjtnants anciennitet, i slaget ved Isted 1850. Han blev virkelig premierløjtnant 1853, kaptajn II 1860. Under felttoget 1864 ledede han som kommandør for 4. fæstningskompagni artilleriet i kampen ved Mysunde 2.2. Ved Dybbøls forsvar var han en af de tre artillerikaptajner der skiftedes til at have befalingen over stillingens artilleri. Efter Dybbøls fald fik H. kommandoen over batterierne ved Sønderborg; efter krigen blev han 1866 skoleofficer ved højskolen og ved dennes nedlæggelse ved officersskolen indtil han 1870 blev chef for 8. feltbatteri. 1879 udnævntes han til oberst og afdelingschef og 1880 til chef for den nyoprettede trænafdeling, en stilling han kun nåede at beklæde i få måneder. – H. var en særdeles dygtig artilleriofficer. Han var den eneste danske officer der under krigen 1864 dekoreredes med både ridderkorset og sølvkorset.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere oberst Frederik Christian H. (1796–1843) og Charlotte Hedevig Engberg, adopt. Thomsen (1800–43). Gift 1. gang 19.10.1853 i Moltrup med Vilhelmine Magdalene Sophie Hertel, født 24.2.1831 i Sønder Felding, død 21.2.1861 i Kbh. (Garn.), d. af sognepræst, sidst i Moltrup, og provst Hans Vilhelm H. (1800–72) og Lovisa Cathinca v. Westen (1799–1844). Gift 2. gang 23.12.1863 i Kbh. (Garn.) med Michelli Elisabeth Thomsen, født 16.5.1838 i Helsingør, død 5.3.1907 på Frbg., d. af regimentskvartermester Hans Bentzen T. (1806–45) og Julie Augusta Kierkegaard (1810–84). – Bror til Axel H. og J. V. T. H.

Ikonografi

Tegn. af N. C. Kierkegaard, 1871. Afbildet på tegn. af Erik Henningsen (Chr.borg). Foto (Fr.borg).

Bibliografi

O. Vaupell i Dannebrog, 1881 305–13. S. Schandorph i Vort forsvar 13.2. s.å. H. C. Hertel: Oberst H. C. H. og hans slægt, 1934.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig