Heinrich Theodor Wenck, 24.10.1810-21.11.1885, officer, vej- og jernbaneingeniør. Født i Burg på Femern, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). W. blev kadet 1826, efter eksamen med 1. præmie kadetkorporal (sekondløjtnant) og opvartende page, 1831 (1829) sekondløjtnant i infanteriet og gennemgik højskolen 1832-36, hvorefter han blev premierløjtnant i ingeniørkorpset. Efter et par års virksomhed ved fæstnings- og bygningstjenesten anvendtes han ved vejtjenesten, skiftevis i hertugdømmerne og kongeriget, var 1858-63 overlandevejsinspektør i Holsten, 1864-68(67) dirigerende stabsofficer for vejvæsenet i kongeriget, derefter indtil sin død overvejinspektør. 1842 var han blevet kaptajn II, n.å. kaptajn I, fik 1852 majors karakter, blev n.å. virkelig major, fik 1859 oberstløjtnants karakter, blev 1861 oberstløjtnant og fik 1864 obersts karakter, men pensioneredes s.å. fra hæren og sattes à la suite i ingeniørkorpset. 1848 og 1849 var han ansat ved felt-ingeniørdetachementet. Mellem de to krige blev det udtalt om ham at han ikke var videre kendt med troppetjenesten, hvad der synes mærkeligt da han to krigsår havde været ved tropperne; derimod var han meget godt kendt med den øvrige ingeniørtjeneste og ansås egnet til højere stillinger. 1855-63 var han kgl. kommissær ved jernbanen i Altona-Kiel med sidebaner, fra 1864 indenrigsministeriets tekniske konsulent i jernbanesager og til sin død medlem af direktionen for de sjællandske jernbaner og formand i bestyrelsen for Gribskovbanen. Han var formand i kommissionen af 1872 om en fast bro over Limfjorden ved Ålborg og medlem af kommissionen af 1878 om Kbh.s banegårds udvidelse. 1879 udnævntes han til general à la suite.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kaptajn og regimentskvartermester, foged i Jevenstedt og Raumort i Holsten Heinrich Christian W. (1773-1859) og Anna Magdalene Itzig (1775-1860). Gift 1. gang 1.8.1837 med Ursula Maria Holbech, født 20.1.1813 i Kbh. (Trin.), død 23.12.1838 i Rendsborg, d. af skibsfører Peter Nielsen H. (1772-1847) og Marie Thayssen (1772-1850). Gift 2. gang 3.2.1842 i Mölln med Waller (Woller) Jenny Johanne Louise Pacht, født 24.3.1816 i Mölln, død 25.4.1904 i Kbh., d. af amtsfoged i Mölln Johann Christoph Ludwig P. (1769-1860) og Anna Johanne Elisabeth v. Decken (1783-1860). – Far til H. W.

Udnævnelser

R. 1849. DM. 1856. K.2 1867. K.1 1873.

Ikonografi

To mal. af N. P. Holbech af W. som premierløjtnant og som major. Relief på gravmæle. Foto.

Bibliografi

H. Wenck: Familien Wencks slægtebog, 1928 18-40. V. E. Tychsen: Fortifikations-etaterne og ingeniørkorpset 1684-1893, 1893.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig