Heinrich Weghorst, 23.9.1653-2.2.1722, jurist. Født i Kiel, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Frue k.). W. blev fra 12-årsalderen opdraget i Kbh. hos sin mosters mand, livlæge Poul Moth, og blev her student 1670. Han studerede derefter i Kiel hvor han efter et flerårigt studieophold i udlandet blev dr. jur. 1681, og var senere (fra 1687) igen på en længere udenlandsrejse. 1692 kaldtes han til Kbh. som professor juris ved det ridderlige akademi og knyttedes n.å. tillige til universitetet, dels som ekstraordinær professor (professor regius) i retsvidenskab uden løn, dels som designeret ordinær professor i filosofi. Han var senere først professor i logik og derefter i moralfilosofi. Begge sine universitetsstillinger bevarede han til sin død. Han blev 1713 kancelliråd og assessor i hofretten. – W.s undervisning spændte foruden over de filosofiske fag over de fleste af datidens juridiske discipliner, romersk og kanonisk ret med ægteskabsret, lensret, det tyske riges statsret (jus-publicum) m.m. samt, især i hans senere år, det nye fag natur- og folkeret. Det synes med hensyn til form og metode at have været fuldt på højde med tiden, men betegnede ikke i disse retninger nogen fornyelse. Hans studier har ikke sat store spor i litteraturen, men der haves dog et ikke helt ringe antal mindre juridiske og filosofiske arbejder af ham, alle på latin, mest afhandlinger bestemt til at danne grundlag for disputatser. At W. imidlertid ikke har manglet drift og evne til en større litterær virksomhed fremgår tydeligt af hans efterladte håndskrevne forelæsninger der fylder adskillige tusinde sider og tæller flere store arbejder, der synes at have været gjort færdige til trykning, hvad han også vides at have haft planer om. Han har uden tvivl været en af de virksomste juridiske professorer i universitetets ældre periode og omtales også som en meget kyndig mand. Dansk ret spiller, som venteligt i datiden, kun en ringe rolle i hans arbejder, men ligesom den vågnende interesse for den nationale ret dog i nogen grad fik udtryk i flere af hans trykte skrifter, således var han i hvert fald ved sine oversættelser af Christian Vs danske lov til latin (1698) og til tysk (1699) virksom for at gøre dette lovarbejde kendt i udlandet. Hans oversættelser var dog på grund af hans utilstrækkelige kendskab til det danske sprog ikke fejlfri.

Familie

Forældre: rektor Heinrich W. (død 1688) og Agnete Bureneus. Gift?

Bibliografi

Alb. Thura: Idea historiæ litterariæ Danorum, Hamb. 1723 161-63. J. Moller: Cimbria lit. I, 1744 714. G. L. Baden: Den danske og norske lovkyndigheds hist., 1809 65f. Will. Norvin i Hist. medd. om Kbh. 2. r. V, 1931-33 206 213. Poul Johs. Jørgensen i Festskr. i anledn. af 200års dagen for indførelsen af jur. eksamen ved Kbh.s univ., udg. E. Reitzel-Nielsen og C. Popp-Madsen, 1936 især 59-61 69-83.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig