Henrik Bielke, Henrik Christoffer Frederik Bielke, 10.2..1739-20.1.1789, hofmarskal, teaterdirektør, amtmand. Død i Tønder, begravet i Slesvig. B. blev 1757 fænrik ved Livregimentet dragoner og s.å. hofjunker. 1760 avancerede han til kammerjunker hos dronning Juliane Marie, jan. 1771 blev han marskal hos arveprins Frederik, fra april s.å. var han hofmarskal hos kongen og fik i denne egenskab tilsyn med Den danske skueplads. Han var en af de få som bevarede sin stilling efter hofrevolutionen 17.1.1772; han overtog dertil Enevold Brandts embede som "Directeur des spectacles", ɔ: chef for den franske komedie og den italienske opera på hofteatret ved Christiansborg. Hans teatervirksomhed blev dog meget kortvarig. Lederen af Den danske skueplads, kapelmester G. Sarti, sattes af B. under en art administration, og han modarbejdede scenens anvendelse til ekvilibristiske kunster som generalløjtnant Køller-Banner protegerede fordi de underholdt den sindssyge Christian VII. 6.5.1772 blev B. medlem af en kommission til teaterforholdenes indskrænkning; den overtog straks Det kgl. teaters administration og gennemførte bestemmelser som fik betydning i fremtiden, men da B. allerede 9.7. s.å. fratrådte og udnævntes til amtmand i Tønder, afbrødes hans arbejde for skuepladsens trivsel. – En bror, Johan Rudolph Bielke (8.8.1746–28.11.1813) blev som major 1769 kammerjunker hos dronning Sophie Magdalene. 1776 blev han amtmand i Vordingborg og Tryggevælde amter. Han oprettede 1812 det B.ske fideikommis. Kammerherre 1773. Gehejmekonferensråd 1808. Hv.R. 1782.

Familie

Forældre: major, senere oberst og hofmester på Glücksborg Christian Henrik Christoffer Frederik B. (1705–79) og Anne Emerencia Vilhelmine Ahlefeldt (1709–88). -26.5.1772 i Kbh. (Slotsk.) med Helene Margrethe (Magdalene) Storm, døbt 6.12.1755 i Oslo, død 21.10.1808 i Slesvig, d. af major, senere stiftamtmand Caspar Herman S. (1718–77, gift 2. gang 1767 med Margrethe Stockfleth, f. v. Heinen, 1730–1805, gift 1. gang 1749 med stiftamtmand Christian S., 1715–50, han gift 1. gang 1739 med Adolphine Christine Rostgaard, 1706–40) og Ide Sophie v. Mangelsen (1736–66).

Udnævnelser

Kammerherre 1772. Hv.R. 1777.

Ikonografi

Mal. af C. A. Lorentzen, 1789 (Fr.borg).

Bibliografi

Danm.s adels årb. IV, 1887. Th Overskou: Den danske skueplads II–III. 1856–60. E. S. Forældre: Reverdil: Struensee og det danske hof 1760–72, 1916. Kabinetsstyrelsen i Danmark, udg. Holger Hansen, I–III. 1916–23. Inkvisitionskommissionen af 20. jan. 1772 I og V, samme udg., 1927–41. Sv. Cedergreen Bech: Struensee og hans tid, 1972.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig