Henrik Gyldenstierne, 5.4.1594-7.9.1669, lensmand, landkommissær. Født på Vosborg, død på Skovsbo, begravet i Rynkeby k. G. var 1607 immatrikuleret i Tübingen og studerede derefter i Strasbourg og Padova (1613). 1616-18 var han hofjunker. 1620 blev han løjtnant ved rostjenesten, 1624 fændrik og kornet. 1625 blev han landsdommer i Skåne og forlenedes med det traditionelle landsdommerlen Froste hrd. og Heine kirke. 1632 blev han lensmand på Christianopel som han 1633 ombyttede med Varberg len. En konflikt med rådet i Varberg om en jordlod synes at have været medvirkende til at han allerede 1636 måtte afstå lenet til Iver Krabbe (1602-66). Siden fik han ikke len. Han slog sig derefter ned på Skovsbo og fik en vis position hos den fynske adel. 1649 valgtes han således til fynsk landkommissær. Dette skete imidlertid på et tidspunkt da landkommissærernes politiske magtstilling var undermineret. Få måneder inden havde de mistet dispositionsretten til midlerne i landekisterne og dermed grundlaget for deres politiske indflydelse, og reelt var de nu reduceret til rigsmarskens underordnede embedsmænd. Men den adelspartikularisme der havde været en væsentlig forudsætning for deres politiske indflydelse, var fortsat en væsentlig politisk faktor, hvilket viste sig da G. sammen med de fynske rigsråder 1652-53 søgte at sabotere den planlagte hærreform og fik sikret Fyn en særstilling. På stændermødet i Kbh. 1660 var han blandt adelens deputerede og hævdede i stærke vendinger adelens skattefrihed. – G. ejede et betydeligt jordegods. 1647 takseredes han til 1560 tdr. hartkorn. Hans gods lå fortrinsvis på Fyn og i Skåne. På Fyn ejede han til forskellige tider Skovsbo, Elvedgård, Broløkke (pantsat 1650 til Frederiksborg skole) og Hvidkilde. I Skåne ejede han Svaneholm, Karsholm og Krogholm. Desuden ejede han Valden i Halland som han 1631 tilmageskiftede sig mod Hvidkilde og Boelsgård.

Familie

Forældre: rigsråd Preben G. (1548-1616) og Mette Hardenberg (1569-1629). Gift 2.8.1618 i Kbh. med Lisbeth Podebusk, født 1597 i Kbh., død 24.12.1680 på Skovsbo, d. af Claus P. til Korup (1562-1616) og Sophie Ulfstand (død 1625).

Bibliografi

Kancelliets brevbøger 1624-45, 1925-68. Aktstykker og oplysn. til rigsrådets og stændermødernes hist. i Fr. IIIs tid, udg. C. Rise Hansen I–II. 1959-75. L. S. Vedel Simonsen: Saml. til den fynske herregård Elvedgårds hist. I, 1845 120-40. P. v. Müller: Bidrag till Hallands hist., Sth. 1874. Carl-Johan Bryld: Hans Svane og gejstligheden 1660, 1974.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig