Henrik Span, 17.4.1634-27.12.1694, søofficer. Født i Oldendorf i grevskabet Schaumburg, død i Kbh., begravet i Hørby k. ved Holbæk. S. gik i en ung alder på koffardifart. Senere kom han i hollandsk orlogstjeneste og deltog 1652–54 i krigen mod England. 1654–58 var han i venetiansk tjeneste og kæmpede mod tyrkerne. 1658 kom han atter i hollandsk tjeneste og var n.å. med den hollandske flåde, der under Michael de Ruyter blev sendt til Danmark og medvirkede ved Nyborgs indtagelse nov. 1659. N.å. kom han tilbage til Holland hvorfra han sejlede på Hollandsk Indien først som styrmand, fra 1664 som skibsfører. 1665–71 opholdt han sig i Østasien, hvorfra han kom tilbage til Holland. 1672 blev han kaptajn i hollandsk orlogstjeneste og 1674 kommandør efter at have udmærket sig i krigen mod England. Maj 1677 blev han antaget som kaptajn af 1. kl. i dansk orlogstjeneste og ansat som chef for orlogsskibet Norske Løve, med hvilket han deltog i slaget i Køge bugt 1.7. hvorfor han udnævntes til viceadmiral og eskadre-chef i Østersøflåden under generaladmiral C. Tromp. S. deltog i ekspeditionen mod Øland og mistede sit ene øje ved indtagelsen af Borgholm. I de følgende år var han eskadrechef under Niels Juel, deltog i ekspeditionen til Rügen 1678 og ledede n.å. angrebet på Kalmarsund. 1678 blev han medlem af admiralitetet, 1680 Fik han inspektion over Bremerholm, 1683 forfremmedes han til admiral og var 1689 eskadrechef i flåden under Niels Juel. 1684 sendtes han m.fl. til Ertholmene for der at anlægge havn og fæstning på Christiansø.

S. var skibsbygningskyndig og havde opsyn med den engelske skibsbygmester der virkede på Holmen 1687–90, og som blev afskediget som følge af samarbejdsvanskeligheder mellem ham og S. 1690 blev der oprettet en særlig stilling som Holmens chef til S. der derefter påbegyndte en tiltrængt reorganisering af flådens hovedbase og dens skibsbyggeri. Nyholm, som gennem 1680erne var blevet dannet gennem opfyldning, blev 1690 taget i brug under S.s energiske ledelse, ligesom S. konstruerede det første skib, linjeskibet Dannebroge der blev bygget på Nyholm, søsat 1692. S. knyttede den matematikkyndige O. Judichær til skibsbyggeriet. Denne overtog konstruktionen af flådens skibe efter S.s død. Efter flere udenlandske skibskonstruktørers virke i Danmark var det S.s hensigt at opbygge et rent nationalt skibsbyggeri med danske konstruktører. Han var den første der herhjemme byggede og konstruerede skibe efter matematiske principper og grafiske afbildinger. Han leverede således tegninger til to orlogsskibe (linjeskibe) og tre fregatter der alle betegnes som vellykkede. S. konstruerede endvidere flydedokke, kanoner og morterer. 1692 indførtes en af S. foreslået prøve for såvel jern- som metalkanoner (kaldet "S.s prøve") der først ændredes 1740. S.s dygtige virke satte sig mange spor inden for flåden såvel i teknisk som i organisationsmæssig henseende. S. var i en moden alder da han kom til Danmark; men han sluttede sig helt til sit nye fædreland og blev en god dansk mand. Som en anerkendelse af hans udmærkede virksomhed skænkede kongen ham 1693 Hørbygård ved Holbæk fjord, og s.å. optoges han i adelstanden.

Familie

Forældre: konsul Bernhard S. og Elisabeth Beichmann. Gift 1. gang ca. 1660 i Holland med Albertzie Claesdatter. Ægteskabet opløst 1674. Gift 2. gang mellem 16. og 27.2.1686 med Susanne Christine Schönbach, født ca. 1657 i Kiel, død 1722 på Hørbygård, d. af landkansler, dr.jur. Johann Christoph S. (1616–83) og Susanne Elisabeth Lange (1621–73).

Udnævnelser

Hv. R. 1684.

Ikonografi

Mal. (Hørby k.) menes at forestille S. Portrætmedaljon på kisteplade i Hørby k.

Bibliografi

J. H. Lützow: Den danske admiral H. S.s levnet og bedrifter, 1792. J. H. Schultz: Den danske marine 1814–48 II, 1932 88–96. Chr. Elling: Holmens bygningshist. 1680–1770, 1932. Olav Bergersen: Fra Henrik Bielke til Iver Huitfeldt II-III, Trondheim 1954–55. Jørgen H. Barfod: Niels Juel, 1977. Hans Chr. Bjerg og John Erichsen: Danske orlogsskibe I-II, 1980. Sv. Rask i Fra Holbæk amt, 1982 27–40.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig