Hjalmar Madsen

Artikelstart

Hjalmar Madsen, Hjalmar Viggo Olaf Madsen, 17.3.1872-16.8.1936, industridrivende. Født i Kbh. (Johs.), død i Gentofte, begravet i Hellerup. M. blev student 1890 fra Borgerdydskolen i Kbh. og cand. polyt. 1898, hvorefter han begyndte sin virksomhed som ingeniør ved H. E. Gosch & Co.s Tændstikfabrik s.å. Han var direktør for De forenede Tændstikfabrikker 1900-17, indehaver af Hellerup Skolæstfabrik fra 1917 og direktør for A. B. Malmö Skolastfabrik fra 1927. Endvidere var han medlem af bestyrelsen for Den kgl. Porcelainsfabrik og Fajancefabrikken Aluminia fra 1924, for A/S C. Wibroes Bryggeri fra 1925 og handelskyndigt medlem af østre landsret fra 1933. Ved siden af sin industrielle virksomhed deltog M. i udstrakt grad i organisationsarbejdet inden for Dansk arbejdsgiverforening og dens underorganisationer. 1907-17 var han formand for Foreningen af tændstikfabrikker i Danmark, fra 1918 for Træindustriens fabrikantforening for østifterne, 1906 medlem af Industrifagenes forretningsudvalg, 1920 næstformand, 1921 formand. Han blev 1918 medlem af Dansk arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse og forretningsudvalg, 1927 af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikrings repræsentantskab og 1932 af dennes hovedbestyrelse og medlem af Industrirådet og Industriforeningens repræsentantskab 1925. Det var betydelige tillidsposter M. var indehaver af, og han spillede en meget væsentlig rolle inden for arbejdsgivernes organisation, navnlig som formand for industrifagene og som medlem af arbejdsgiverforeningens forretningsudvalg.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kaptajn i Kbh.s borgervæbning, tømrermester og brygger Frederik Christian M. (1834-98) og Andrea Dorothea Thorvaldine Bech (1840-1902). Gift 1. gang 1.12.1899 i Kristiania (Sagenes k.) med Jenny Magdalene Jacobsen, født 15.11.1873 i Kristiania, død 1.10.1967 i Søllerød, d. af værksejer Eduard Carl J. (1838-1904) og Jenny Magdalene Werenskiold (1845-73). - Bror til Edgar M.

Udnævnelser

R. 1923.

Ikonografi

Mal. af Jul. Paulsen (industrifagene).

Bibliografi

Sophus Agerholm og A. Vigen: Arbejdsgiverforen. gennem 25 år, 1921. Hjalmar V. Elmquist: Industrifagene 1906-31, 1931. Arbejdsgiveren 21.8.1936.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig