Holger Federspiel, 30.6.1868-5.7.1934, jurist. Født på Frbg, død ved en automobilulykke ved Fjenneslev, begravet på Frbg. F. blev student 1885 fra Metropolitanskolen. Han studerede først romansk filologi, opholdt sig derefter nogle år i udlandet som korrespondent til forskellige blade og påbegyndte efter sin hjemkomst det juridiske studium. Efter embedseksamen 1898 rejste han på studieophold ved flere fremmede universiteter, og 1901 blev han dr.jur. med afhandlingen Begrebet Interesse i Læren om Forsikring. Et Bidrag til Skadeserstatningslæren. Hans næste større arbejde, Bidrag til Viljeserklæringernes Systematik tilligemed en særlig Fremstilling af Læren om Reklamation og Dispositionsstillelse i Distancehandelen, 1903, blev skrevet i forbindelse med hans deltagelse i en konkurrence om et ledigt professorat. F. fik ikke stillingen, men udnævntes 1903 til docent. Undervisningen førte ham ind på flere nye fagområder, bl.a. romerretten; som hjælpemiddel til studiet udgav han Romerske Retskilder i Udtog, 1904 (2.udg. 1908) og en oversættelse af disse kilder (s.m. A.B. Drachmann, 1907, 3.udg. 1930). F.s videnskabelige hovedværk var Den internationale Privatret i Danmark. Almindelig Del, 1909, med hvilket han tilførte den danske retslitteratur en værdifuld fremstilling af en disciplin der hidtil havde været utilstrækkeligt opdyrket her i landet. Sammen med andre udgav F. lovsamlingen Kongeriget Danmarks Love I-II, 1910-13 (med supplement 1915-16). Efter at F. igen 1913 forgæves havde søgt et ledigt professorat tog han 1914 sin afsked fra docenturet, og hans betydelige evner kom derefter på mange måder til udfoldelse inden for det praktiske rets- og forretningsliv, til dels i forbindelse med opgaver som han allerede tidligere havde påtaget sig. Han var formand for Dansk ingeniørforenings voldgiftskommission fra 1903, var tilforordnet toldrådet som juridisk sagkyndig 1911-23 og medlem af industrirådet 1911-16. I årene 1919-25 opholdt F. sig i London som direktør for erhvervsdrivende selskaber. F.s virksomhed som juridisk forfatter var i det væsentlige ophørt da han forlod universitetet; dog skrev han i årene efter sin hjemkomst fra London nogle tidsskriftafhandlinger, bl.a. om den internationale vekselret.

Familie

Forældre: kontrollør ved klasselotteriet, kammerassessor, senere justitsråd Peter Julius F. (1824-1909) og Emma Alvilda Rasmussen (1832-1912). Gift 1. gang 31.1.1899 på Bangsbo hovedg., Flade sg. med Eva Drachmann, adopt. Hilarius-Kalkau, født 4.11.1874 i Kbh. (Johs.), død 23.2.1954 i Rungsted (gift 2. gang 1910 med overretssagfører Folmer Middelboe Dyrlund, 1879-1954), d. af forfatter Holger D. (1846-1908) og Vilhelmine Erichsen (1852-1935). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 17.10.1913 i Askov med pianist Asta v. Nutzhorn, født 28.8.1880 i Askov, død 8.12.1951 i Gentofte (gift 2. gang 1932 med amtmand i Thisted, senere stiftamtmand, cand. jur. Christian Haugen-Johansen, 1882-1955, gift 1. gang 1925 med Susanne Marie Vilhelmine Koch Dahlerup, 1887-1927), d. af medbestyrer af Askov folkehøjskole, senere tit. professor Heinrich v. N. (1833-1925) og Ane Johanne Bertelsen (1841-1929). Ægteskabet opløst 1932. – Far til Per F.

Ikonografi

Flere tegn. af Eva Drachmann bl.a. 1899 og 1903 (Kgl.bibl.). Mal. af professor Meyer, München, ca. 1904. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1902 91. – Viggo Bentzon i Nord.t. for international ret V, 1934 69-71. Henry Ussing i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov.s.å. 138-41.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig