Holger Rosenkrantz, Holger Axelsen Rosenkrantz, 9.5.1586-31.7.1647, lensmand. Holger Rosenkrantz gik ca. 1602–03 i Herlufsholm skole og kom derefter i huset hos kansler Christian Friis til Borreby som han 1603 ledsagede til England i anledning af James 1.s kroning i London. Derefter var han otte år i nederlandsk krigstjeneste, en tid i prins Maurits af Oraniens livgarde. 1611–13 deltog han i Kalmarkrigen med et af ham selv hvervet kompagni og var bl.a. med ved erobringen af Ryssby skanse 1612. 1614–17 var han forlenet med Roskildegård, 1617–20 med Halmstad, 1620–25 med Laholm og 1625–45 med Bornholm. Han var blandt rigets største godsejere og fik tilnavnet "den rige". I Skåne ejede ham Glimminge og andel i Esperød, i Halland Demmestrup, Perstorp, Torup, Skotterup, Claustrup (Stjärnarp) og Troilunge, på Sjælland Egholm, Trudsholm og Vemmetofte, på Fyn Skjoldemose, Løjtved og Bramstrup samt i Jylland Landting, hvortil kom en gård i København. 1647 takseredes hans gods til 4026 tdr. hartkorn. Bemærkelsesværdig er hans omhu for sine godsers fattige; på hver gård underholdtes tre og ved Vemmetofte, Glimminge og i Rønne oprettedes hospitaler (asyler for fattige). På Demmestrup og Vemmetofte indrettede han skolestuer og lønnede degnene med 10 speciedaler årligt for at undervise børnene. – Trods sin rigdom og anseelse blev han aldrig rigsråd, muligvis på grund af en trætte med Lundebispen Mads Jensen Medelfar som han korporligt antastede i bispens eget hus hvad han måtte bøde en større sum penge til Frederiksborg skole for. 1645 pådrog han sig for alvor Christian 4.s vrede da han i juni delvis tvunget af den kun 60 mand stærke besætning overgav Hammershus til en lille svensk styrke der var landsat på Bornholm. Kongen lod ham tiltale for rettertinget, men rigsrådet frifandt ham 5.5.1646 hvad kongen tilskrev at "Mr. Skramhans" havde et "stort anhang" blandt sine standsfæller. Nogen ny forlening fik Holger Rosenkrantz ikke, og hans sidste år har muligvis været vanskelige, bl.a. fordi en så væsentlig del af hans gods lå i det til Sverige afståede Halland.

Familie

Holger Rosenkrantz blev født på Glimminge, død i Odense, begravet i Nyborg k. Forældre: Axel Rosenkrantz til Glimminge m.m. (1552–1630) og Mette Pedersdatter Grubbe til Högesta (død senest 1640). Gift 1. gang 3.7.1614 i Landskrona med Lene Gyldenstierne, født 17.5.1588, død 30.1.1639 på Demmestrup, d. af Mogens Gyldenstierne til Bjersgård (ca. 1548–1621) og Helle (Helvig) Ebbesdatter Ulfeldt (død 1608). Gift 2. gang 19.9.1641 i Odense med Karen Krabbe, født 29.4.1597, død 14.5.1662 i Køge (gift 1. gang 1614 med Johan Friis til Ørritslevgård og Løjtved, 1585–1635), d. af Tage Krabbe til Rössjöholm og Jordberga (1553–1612) og Sophie Jørgensdatter Friis (1576–1611). – Far til Oluf Rosenkrantz. Bror til Palle Rosenkrantz (1587–1642).

Ikonografi

Mal. 1645 (Egeskov), efter dette stik af A. Haelwegh, 1649, af A. Folkema, 1746 og min. fra Thornborgs værksted (Fr.borg).

Bibliografi

Danske mag. V, 1751 22–31; 2.r. II, 1806 289–314 (dommen over R. 1646). Kong Chr. den fjerdes egenhændige breve, udg. C.F. Bricka og J.A. Fridericia I–VII, 1878–91 (fot. optr. 1969–70). – Hans Mikkelsen: Ligprædiken over H. R., 1649. Chr. H. Brasch: Vemmetoftes hist. I, 1859 159–66. Saml. til Fyens hist. og top. VI, 1873 130 (Hans Mikkelsens dagbog). H.F. Rørdam i Kirkehist. saml. 4,r.V, 1897–99 31–33 607f. Bj. Kornerup: Fr.borg statsskoles hist., 1933 = Fra Fr.borg amt 1933. M.K. Zahrtmann: Borringholmerens historiebog I–II. 1934–35. Curt Wallin: "Rige Holger" till Glimmingehus och Dömestorp, Simrishamn 1943 = Fören. för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Småskr. II.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig