Jørgen Abell

Artikelstart

Jørgen Abell, 15.10.1899-30.6.1970, skovrider. Født i Ribe, død i Svendborg, begravet sst. A. blev student 1917, forstkandidat 1923 og var derefter assistent for professor Fr. Weis på Landbohøjskolens plantefysiologiske laboratorium og ved Dansk skovforenings gødningsforsøg (1923–26). Samtidig lagde han driftsplan for Hvidkilde skovdistrikt på Fyn hvor han havde været forstelev, og hvor hans svigerfader var skovrider. 1.5.1926 blev han ansat som forstassistent på Hvidkilde, fra 1931 tillige som bestyrer af skovdistriktets savværk. 1.2.1935 efterfulgte han sin svigerfader som skovrider (1935–69) og virkede samtidig som skovrider for nogle mindre fynske skove. 1936 blev han statens tilsynsførende med de private skove i Svendborg amt, 1941 for hele Fyn. A.s kvalifikationer gav ham adskillige tillidshverv: censor ved skovbrugseksamen 1943, medlem af statens forstlige forsøgskommission 1946 og medlem af træindustriens forskningsudvalg under Akademiet for de tekniske videnskaber 1949. Han trak sig tilbage fra alle sine hverv da han fyldte 70 år.

A. deltog med ildhu og vid i diskussioner om forstlige spørgsmål, især mundtligt men også skriftligt. Blandt de spørgsmål der navnlig optog ham kan nævnes: de fynske kratskove og nåletræernes fremtrængen i vore løvskove. Hans forbindelse med ejerne af kratskovene som statens tilsynsførende med de private skove har utvivlsomt virket til bevaring af den blandede løvskov i mange småskove. Hans forslag om skattelettelser for bøgeskoven eller andre politiske midler til støtte for bøgen mod den fremtrængende nåleskov der giver større økonomisk udbytte end bøgen blev ikke fulgt, men hans stadige fremhæven af at bøgeskoven er en uundværlig stabiliserende faktor i skove der er udsat for stormfald har medført at der er blevet plantet bøg mange steder hvor man ellers ville have plantet gran. A. havde en digterisk åre. Hans sprog i artikler og afhandlinger bærer præg deraf, og han har lejlighedsvis skrevet kantater til forstlige festligheder. Af hans faglitterære produktion skal blot fremhæves de afhandlinger der har tilknytning til hans indsats for løvskovens bevaring: Vil Kratskovene paa Fyn og Langeland helt forsvinde?, Træartsforskydning (begge i Dansk Skovforenings tidsskr., 1943 77–95 og 1945 213–59), Det stod med brede Bøge og Kratskov (begge i Dansk Naturfredningsforenings Årsskr., 1946–47 33–68 og 1951 30–39)-R. 1955.

Familie

Forældre: adjunkt Peter Fjelderup A. (1872–1917) og Susanne Jørgensen (1876–1907). Gift 16.4.1924 i Egense med Rachel Daisy Schytte Christiansen, født 30.5.1901, d. af skovrider Vilhelm Schytte C. (1862–1935) og Abeline (Aline) Cathrine Françoise Verdier (1861–1936). – Bror til Kjeld A.

Bibliografi

P. Moltesen i Dansk Skovforenings t. 1970 215–20. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig