Jørgen Arboe, Jørgen Peter Arboe, 9.5.1749-22.6.1820, urmager. Født i Rønne, død sst., begravet sst. Snedkermester Poul A.s to sønner Otto (1719–73) og Peter havde ved egen øvelse lært sig at tilvirke urværker, først i træ, siden i jern og messing, "helt nette og akkurate" og tog ca. 1744 og 1750 borgerskab i deres fødeby Rønne som urmagere. Det herved grundlagte håndværk, bygningen af de bornholmske slagure, udvikledes af den sidstes søn J. A. til mesterskab og voksede gennem ham til en i henved hundrede år livskraftig industri. Kun sytten år gammel overtog han ved sin fars død 1766 værkstedet, fik 1787 25 rdl. af Det kgl. Landhusholdningsselskab til opmuntring, for ure drevne af ellevepundige lodder, og atter 25 rdl. da han i de følgende tre år havde bygget 67 ure med kun seks punds lodvægt. 1794 søgte han og otte andre af byens urmagere om at en hidkommen københavnsk urmagersøn, Johan Vilh. Armand (1762–1824), måtte understøttes af staten til at lære dem den teoretiske indsigt som det efter deres mening skortede dem på. "Skulde Uhrmagerarbejdet nogensinde komme til Flor, saa maatte samme udøves hvor Levnedsmidlernes Priser ere lette, hvor Flid og bestandig Virksomhed er Vane, og hvor den største Simpelhed i Levemaaden hersker; et saadant Sted tør vi forsikre, at vores liden By er" skrev han. Armand fik den ønskede understøttelse gennem ti år men fandt snarere sine læremestre for sig end omvendt. Uden at se nogen varig frugt af dette forsøg søgte A. med øens embedsmænd som talsmænd 1800 om et rentefrit lån på 2000 rdl. af statens midler til at ophjælpe urmageriet ved samlet indkøb af materialer, forskud på færdige ure og et salgsoplag i Kbh.; det ernærede nu over 40 udøvere i Rønne som tilvirkede årligt 1200 ure af 20.000 rdl.s salgsværdi men med store udlæg til metal, snedker, maler og fragt selv kun tjente en fjerde- eller femtedel heraf. "Den duelige og til Kunstens Forædling virksomme Mand" mødte afslag hos regeringen. Nogen støtte vandt A. hos enkelte medborgere som satte sig i større forskud på indkøb af ure; men først en uge før hans død, da H. C. Ørsted havde gjort sig til talsmand herfor, tilstedte kongen urmagerne som dertil havde indgået en lavsmæssig sammenslutning et forskud på indtil 2000 rdl. af statskassen. A. som 1784 var fændrik i et af Rønne borgerkompagnier blev 1803 dets kaptajn igennem ti år. Han døde i ringe og uformuende kår; de efterlevende af hans tolv børn vidnede under eds tilbud "at vi ikke efter vor Fader have nydt nogen Arv".

Familie

Forældre: urmager Peter Poulsen A. (1726–66) og Dorthea Magdalene Jørgensdatter (1725–59). Gift 30.11.1774 i Rønne med Marie Sophie From, født 5.1.1756 på Christiansø, død 30.1.1816 i Rønne, d. af garnisonspræst, senere sognepræst i Klemensker Thomas Jacobsen F. (1699–1771) og Margrete Sophie Rigelsen (1719–77).

Bibliografi

J. Bidstrup: Stamtvl. o. familierne Hauberg og Arboe, 1911 36–44. – K. Thorsen: Bornholmerurets hist. 1745–1923, 1923 15–19. M. K. Zahrtmann: Rønne by og borgere, 1927 149–52.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig