Jørgen Bille, 1672-13.3.1736, stiftamtmand. Begravet i Ajstrup k., Kær hrd. B. var i sin ungdom søofficer. Han optoges 1689 i lærlingekompagniet, blev 1693 søløjtnant, 1697 kaptajnløjtnant, var derefter i udenlandsk tjeneste og blev efter sin hjemkomst 1699 kaptajn. Hans virksomhed synes i den følgende tid at have været rettet mod en reform af opdragelsesmåden for søofficererne, og 1701 oprettedes søkadetkorpset. Allerede n.å. kom han i konflikt med kadetterne, udnævntes 1703 til kommandørkaptajn, blev et par dage efter aftakket fra søkadet-kompagniet og fik s.å. sin afsked fra marinen. 1704 fik han ved sit giftermål Ellinggård, senere desuden Bannerslund, Lengsholm, Ås og Hejselt, alle i Vendsyssel hvor han også ved køb erhvervede Gerumgård; efter sine forældre fik han Jungetgård i Salling. Som stor jorddrot havde han rig lejlighed til at lære landets og befolkningens tilstand at kende, og 1730 indsendte han til høje vedkommende et pessimistisk farvet skrift hvori han udtaler sig om al den usselhed og elendighed der fandtes overalt og angav hvad der burde gøres for at hjælpe land og folk på fode. Skriftet der i nyere tid er blevet offentliggjort synes at have vakt opsigt og menes at have været medvirkende til at General-landets-økonomi- og kommercekollegiet oprettedes 1735, og til at han selv 1736 udnævntes til stiftamtmand over Ålborg stift og amtmand over Ålborghus, Åstrup, Børglum og Sejlstrup amter. Han døde dog få dage efter embedets tiltrædelse. – Justitsråd 1703. Etatråd 1717. Virkelig konferensråd 1733.

Familie

Forældre: kancelliråd Steen Hansen B. til Jungetgård og Mette Axelsdatter Sehested (død 1739). Gift 22.1.1704 på Vrå med Ide Rodsteen, født 12.3.1675, død 17.12.1725, begr. i Ajstrup k., d. af Frederik Knudsen R. til Lengsholm (1639–74) og Kirsten Steensdatter Beck til Vrå (1644–1719).

Ikonografi

Mal. (Sæbygård).

Bibliografi

J. B. i Danske saml. IV, 1868–69 193–233. – Danm.s adels årbog VII, 1890 89. W. Mollerup og Fr. Meidell: Bille-ættens hist. II, 1893 128–36. C. Klitgaard i Vendsyssel årb. XIV, 1941 85–88 og IV, 1921 36–42.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig