Jørgen Conrad de Falsen

Jørgen Conrad de Falsen, 19.8.1785-23.8.1849, søofficer. Født i Kristiania, død på Søbysøgård, begravet i Kbh. (Holmens). F. blev kadet 1797, sekondløjtnant 1801, var 1805-06 i Vestindien med fregatten Diana og ledede i efteråret 1807 transporterne mellem Lolland og Femern og modtog herfor kgl. anerkendelse, s.å. premierløjtnant. 1808 rejste han til Antwerpen for at gøre tjeneste på de franske linieskibe med dansk besætning på Schelden. Da de danske chefer, der kraftigt havde talt deres besætningers sag over for den franske admiral, i jan. 1809 blev afsat og arresteret, og franske chefer sendtes om bord for at tage kommandoen, nedlagde F. og premierløjtnant Fr. Holsten protest herimod, hvorfor de begge blev arresteret, hjemkaldt og dømt til seks måneders fæstningsarrest; efter 3 måneders forløb blev dog resten af straffen eftergivet. Efter et kort ophold ved flotillen i Storebælt blev F. chef for kanonbådsflotillen ved Fladstrand. I foråret 1810 havde han en fægtning med en engelsk fregat ved Skagen, og i sept. s.å. erobrede han kutteren Alban ved Læsø. En til foråret 1810 planlagt, men opgivet ekspedition til Anholt, som F. skulle lede, for at forjage den engelske besætning, blev bestemt til at foretages marts 1811. Englænderne havde imidlertid fået lejlighed til at sætte sig fast på øen, så det gunstige tidspunkt var forpasset. Styrken samledes i Gerrildbugten. Angrebet udførtes natten mellem 26. og 27.3. men mislykkedes totalt. Det uheldige udfald af ekspeditionen medførte en streng kritik mod F. Det er dog senere godtgjort at der ikke kan lægges ham noget til last, og om hans mod og konduite under retræten er der kun én mening. Natten mellem 4. og 5.7. s.å. førte han med flotillen et angreb på en stor engelsk konvoj der på grund af vindstille var ankret mellem Hjelm og Sejrø. Da der pludselig kom luft var flotillen i en meget farlig situation. F. blev selv såret og måtte overgive sig, men blev 10 dage senere udvekslet og overtog sin tidligere kommando. 1812 tog han adskillige priser og 19.8. orlogsbriggen Attacke ud for Grenå. Maj 1813 overførte han personlig i en dæksbåd prins Christian Frederik fra Fladstrand til Norge.

Efter krigens slutning gik F. à la suite, rejste til England og Sverige, men kom tilbage n.å. og blev kaptajnløjtnant. Også 1816 foretog han en rejse til udlandet. Hans helbred var imidlertid meget nedbrudt efter den anstrengende kanonbådskrig, hvorfor han 1818 fik permission for at rejse til badested i Frankrig. Efter at være nogenlunde restitueret foretog han sammen med en fransk officer en studierejse i Frankrig, Spanien og Italien, var 1820 længe syg i Savoyen; 1821 blev han kaptajn og vendte endelig hjem i efteråret 1824. 1831 var han chef for dampskibet Kiel til disposition for kongen og 1832-33 for korvetten Diana til Vestindien. Han forfremmedes til kommandørkaptajn 1836. På grund af svækket helbred fik han efter ansøgning sin afsked 1838 med kommandørs karakter der 1848 forhøjedes til kontreadmirals karakter. 1836-45 ejede han Tårnholm ved Korsør, og 1844 købte han Søbysøgård på Fyn hvor godsets bønder rejste ham en mindestøtte. 1828 lod han i Holmens kirke til minde om sin første hustru opsætte et af Bertel Thorvaldsen udført basrelief "Natten". F. var en dygtig og dristig officer der under kanonbådskrigen ved sit glimrende eksempel og ved sin personlige elskværdighed og omhu for sine besætninger vandt disses agtelse og hengivenhed.

Familie

Forældre: justitiarius E. (de) F. (1755-1808) og Anna H. P. Mathiesen (1762-1825). Gift 1. gang 3.4.1811 i Kbh. (Holmens) med Cecilie Cathrine Høyer, døbt 19.9.1784 i Kbh. (Holmens), død 15.2.1816 sst. (Holmens), d. af Holmens provst Christian Frederik H. (1739-97, gift 1. gang 1778 med Johanne Maria Michaelsen, ca. 1751-79) og Dorothea Thulstrup (1760-1818). Gift 2. gang 9.11.1825 i Kbh. (Holmens) med Jørgine (Georgette) Elisabeth Rosenkrantz, hofdame hos dronning Marie, født 23.8.1799 på Kristinedal, Framlev hrd., død 10.12.1869 i Kbh. (Holmens), d. af premierløjtnant, senere kaptajn Thomas R. (1760-1824, gift 1. gang 1788 med Johanne Birgitte Sophie Kaas, 1760-89) og Frederikke Christiane Ulrikke Kaas (1762-1836).

Udnævnelser

R. 1809. K. 1811.

Ikonografi

Mal. af C. A. Jensen, 1828. Mal. gengivet i træsnit af H. P. Hansen, 1873.

Bibliografi

J. P. With: Danske og norske søheltes bedrifter, 1819. H. G. Garde: Den dansk-norske sømagts hist., 1852 555-70. – Papirer og breve fra prins Christian Frederik i Kgl. bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig