Jørgen Hansen, Jørgen Skriver, d. tidligst 1543, lensmand. H. der muligvis var uddannet som gejstlig, blev 1514 ombudsmand (lensmand) på Bergenhus hvis underlagte område i løbet af otte år udvidedes til at omfatte det meste af landet fra Vardehus til Robyggelaget. 1519 fik han således en del af Henrik Krummediges len, 1522 efter ærkebiskop Erik Valkendorfs bortrejse Trøndelagen og Vardehus og s.å. ved biskoppen i Bergens død dennes len Sparbo og Guldalen. Dette meget omfattende distrikt administrerede H. med stor dygtighed i Christian IIs ånd. Han hævdede kongens rettigheder over for adel og gejstlighed – hvorved han kom i skarp modsætning til ærkebispen – og over for hanseaterne i Bergen, og samtidig med at han strengt inddrev skatterne blandt almuen forstod han at vinde bøndernes flertal, således at Christian II også efter sin flugt havde nogle af sine mest trofaste tilhængere i hans len. Forordningen 29.9.1521 for Lister og det nordenfjældske Norge, der beskyttede lejlændingene mod godsejerne og indskrænkede gejstlighedens doms- og strafferet, er vistnok helt eller delvis udarbejdet af H. som i vinteren 1520-21 opholdt sig i Kbh. I det hele må H. betegnes som en af de dygtigste og mest indflydelsesrige blandt Christian IIs borgerlige medhjælpere. – Umiddelbart før kongens flugt 1523 var H. i Danmark med et stort skattebeløb og rejste derfra over Bergen til Nederlandene hvor han tog ophold og fik borgerskab i Kampen. I de følgende år benyttedes han jævnlig af Christian II til underhandlinger og fik 1525 sammen med Claus Kniphof og Jørgen Stegentin fuldmagt til at foretage et søtogt til Norge hvor han skulle indsættes som statholder nordenfjælds. Han havde imidlertid stærkt frarådet dette foretagende og kom ikke med på togtet som blev standset af Hamburgerne. 1531-32 var han med Christian II i Norge, men blev i marts 1532 sendt til Nederlandene for at hente hjælp og for at overbringe kejser Karl nordmændenes hyldingsbrev for Christian IIs søn Hans. 1543 levede han i Nederlandene.

Familie

Forældre: borger i Ribe Hans Skibbygger og Beche. Gift 1526, rimeligvis i Kampen, med en nederlandsk kvinde, død 1529.

Bibliografi

C. F. Allen: De tre nord. rigers hist. III, 1, 1867 127; III, 2, 1867 80-86; IV, 2, 1870 216; V, 1872 116-18 124. A. Heise: Kr. II i Norge, 1877 90f. Yngvar Nielsen: Bergen, Kria. 1877 268-70. A. Thiset i Pers.hist. t. 2.r.V, 1890 212f. Michael Birkeland: Hist. skr. II, Kria. 1922 168-73. O. A. Johnsen i Norsk biogr. leks. VII, Oslo 1936 155f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig