Jørgen Rud, ca. 1435–40-mellem 6.7.1504 og 31.3.1505, til Vedby, rigsråd, lensmand. Begravet i Antvorskov klosterk. R. var yngre søn; broderen Otte R. nævnes som ridder allerede 1458. Som følge heraf var han rimeligvis oprindelig bestemt for den gejstlige stand og gennemgik de dertil forberedende studier; 1458 immatrikuleredes han i Greifswald, 1462 i Erfurt. Broderen døde imidlertid ung, hvorefter R. senest 1474 overtog fædrenegården Vedby i Vestsjælland som eneejer. S.å. fik han ventebrev på det sjællandske bispelen Venslev efter sin mormors død og fik allerede forinden del i dets styrelse. 1475–86 havde han et andet bispelen, Saltø. Af kronlen havde han Rønnebæksholm 1489–90, Holbæk i det mindste 1492–99; 1495 fik han (efter svigerfaderen) pantebrev på det såkaldte Ranes gods i Kalø len. Senest 1502 var han høvedsmand på Stegehus som han havde i pant og beholdt til sin død. – Foruden Vedbygård hvis ældste bevarede bygninger antages at stamme fra hans tid erhvervede han med årene en del andet gods, deriblandt en part i det nærliggende Kragerup; med sin hustru fik han Elvedgård og Møgelkær. Først henimod slutningen af sit liv opnåede R. – evt. som følge af datterens ægteskab med Henrik Krummedige – en mere fremskudt stilling i det offentlige liv. Måske har han også udmærket sig militært; 1497 førte han skytterne i det sejrrige felttog mod svenskerne. Ridder blev han aldrig; men som rigsråd nævnes han marts 1502 da han tilsagdes til at være en af lederne for den hær der skulle undsætte dronning Christine i Stockholm. Om han virkelig kom af sted er dog tvivlsomt; derimod overtog han i sommeren s.å. midlertidigt kommandoen på Bahus i svigersønnens sted.

Familie

Forældre: ridder Mikkel R. (død tidligst 1466, gift 1. gang med Katrine Knudsdatter Panter) og Elsebe Ottesdatter Markmand. Gift før 13.6.1474 med Kirstine Rosenkrantz, død mellem 12.2. og 5.4.1509, d. af Erik Ottesen R. (ca. 1427–1503) og Sophie Gyldenstierne (død 1477). – Far til Anne R., Knud R. og Otte R. (død 1510).

Ikonografi

Forsvunden ligsten af Hans maler aftegnet af S. Abildgaard, 1756 (Nat.mus.).

Bibliografi

[L. S.] Vedel Simonsen: Familie-efterretn. om de da. Ruders adelsslægt I, 1845 58–72 264f. A. Heise: Familien Rosenkrantz's hist. II, 1882 22–31. Erik Ulsig: Danske adelsgodser i middelalderen, 1968.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig