Jürgen von Holle, Georg von Holle, 1514-3.3.1576, officer. Død på slot Himmelreich ved Minden, begravet i Marienkirche i Minden. H. blev som dreng opdraget ved Frederik den Vises – Luthers beskytters – hof og synes omkr. 1540 at være slået ind på den militære bane. Under den bekendte lejetropsfører Christoph von Wrisberg virkede H. i 1540erne i kejserlig tjeneste og deltog på katolsk side i den schmalkaldiske krig. 1555 trådte han i spansk tjeneste og kæmpede heldigt mod franskmændende ved St. Quentin 1557. 1550erne igennem var H.s ry i stadig stigen og man lagde også mærke til ham i Danmark. 1554 havde han på afgørende vis støttet hertug Ulrich af Mecklenburg i dennes konflikt med broderen Johann Albrecht og samme år søgte hertug Adolf af Gottorp forgæves at vinde H. til et felttog mod Ditmarsken. Da Christian III og rigsrådet 1558 frygtede et øget pres fra Lothringen efter det forventede ophør af den spanskfranske krig henvendte man sig til H. og dennes nære kampfælle Günther von Schwarzburg og søgte at få dem til at gå i dansk tjeneste. En rolle ved denne beslutning kan det have spillet, at H. allerede da havde en bestalling hos Christian IIIs svigersøn kurfyrst August af Sachsen. I sommeren 1560 kom H. til Danmark sammen med Günther von Schwarzburg og sin slægtning Hilmar von Münchhausen og trådte i dansk tjeneste. I de følgende år sendte han en strøm af efterretninger til Frederik II og var aktiv ved neutraliseringen af danskfjendtlige aktiviteter i Nordtyskland. H., der i stigende grad var blevet optaget af udviklingen i Frankrig og Nederlandene, frarådede krigen mod Sverige 1563, men måtte parere ordre og mødte op på krigsskuepladsen med et overtalligt regiment på 9368 mand. Med dette regiment var H. til stede ved Elfsborgs overgivelse 4.9.1563 og indlagde sig fortjeneste i slaget ved Mared den 9.11. s.å. Af finansielle grunde blev H.s styrke i sommeren 1564 nedskåret til det halve og med dette reducerede regiment deltog han i juli 1564 i Günther von Schwarzburgs togt mod Stockholm der strandede i Smålands skove. Det må dog bemærkes at H.s styrke synes at have været stemt for at fortsætte togtet på trods af forsyningsvanskelighederne.

Efter Günther von Schwarzburgs afgang i dec. 1564 var H. den nærmeste til at overtage kommandoen over den danske hær, men han vendte ikke tilbage til Danmark efter en bevilget orlov og anmodede i marts 1565 om at blive fritaget fra videre krigstjeneste af helbredshensyn. Tydeligt nok havde han fået tilstrækkeligt af krigen i Norden der hverken bragte ham prestige eller større fortjeneste. Den mangelfulde aflønning af H.s regiment bevirkede i foråret 1565 at mandskabet gjorde mytteri og ikke kunne føres i felten. Under indtryk af Erik XIVs fremrykning i slutningen af aug. 1565 lykkedes det dog Frederik II at få regimentet i felten mod et løfte om fri afmarch og fuld afregning efter yderligere to måneders tjeneste. På denne måde lykkedes det kongen at disponere over regimentet i det afgørende slag ved Axtorna den 20.10.1565 hvor Daniel Rantzau slog en talmæssigt overlegen svensk hær. Efter slaget blev regimentet opløst på nær tre fænniker der indgik i Rantzaus regiment. H. selv gik ikke mere i felten. Efter at have trukket sig ud af dansk og sachsisk tjeneste virkede han som råd hos hertug Julius af Braunschweig og støttede i det skjulte Vilhelm af Oranien i dennes kamp mod Spanien, men de fleste kræfter brugte han på udbygningen af sit godskompleks. Med Frederik II førte H. og senere dennes døtre en omfattende korrespondance med det formål at få kongen til at betale en krigsgæld på 244000 daler, men gælden blev aldrig betalt.

Familie

Forældre: drost Rudolf von Holle (død 1545) og Gertrud von Münchhausen. – 1537 el. 38 med Gertrud von Horne (død 1575 el. 76).

Ikonografi

Mal. ca. 1570 (Portr.-samml. Diepenbroick-Gruiter, Tecklenburg, Westphalen). Portrætmedaljer 1547 og 1576. Statue på på epitafium (Marienkirche, Minden).

Bibliografi

O. Vaupell: Den nord. syvårskrig, 1891. P. Colding: Studier i Danm.s politiske hist., 1939. Renaissanceschlösser Niedersachsens, Textbd. II, ved A. Neukirch, Hannover 1939. Gertrud Angermann: Der Oberst Georg v. H., Minden 1967 = Mindener Beiträge XII (m. bibliografi).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig