J.A. Lemming, Jens Andreas Lemming, 23.3.1866-27.3.1937, landmand. Født i Lemming ved Århus, død på Skousboegård ved Viby, Sjælland, begravet i Koldt. Efter højskoleophold og skolegang i Gedved seminariums realskoleafdeling lærte L. praktisk landbrug og kom på landbohøjskolen hvorfra han tog landbrugseksamen 1891. Han tog derefter på en studierejse i udlandet og overtog 1896 Skousboegård ved Viby og senere den nærliggende Kildegård. Begge gårde ejede han til sin død. L. var en dygtig praktiker med levende interesse for de faglige spørgsmål der var fremme i tiden, og på forskellige områder bidrog han også selv til at skabe klaring. Særlig kendt blev de såkaldte rentabilitetsfodringsforsøg som han udførte 1902–04 sammen med sin studiekammerat godsejer C. Moesgaard-Kjeldsen og deres tidligere lærer professor H. Goldschmidt. De for private midler gennemførte forsøg skulle belyse fodringens økonomi som man fandt utilstrækkeligt behandlet på forsøgslaboratoriet, og det lykkedes derigennem trods stærk kritik at bane vejen for almindelig anerkendelse af det af Goldschmidt hævdede princip at foderet både i forsøg og i praksis nøje skulle afpasses efter dyrenes ydeevne. Planteavlen og herunder særlig staldgødningsspørgsmålet havde L.s store interesse, og han var bl.a. formand for planteavlsudvalget for de tre landboforeninger i Kbh.s amt 1911–22. Også regnskabsføring og driftsøkonomi optog ham, i forskellige håndbøger har han behandlet disse emner, og 1906 udgav han en Regnskabsbog for Landmænd. Ved siden af sin praktiske gerning virkede L. gennem mange år som landbrugsjournalist, dels ved Politiken fra 1903 og dels ved Ugeskrift for Landmænd hvor han 1915–36 redigerede afsnittet "Fra den forløbne Uge" der blev en skattet budbringer fra det praktiske landbrug og prægedes af hans sagkundskab, hans modtagelige sind og lykkelige evne til at give landmandens natur- og arbejdsglæde stilfærdigt og ægte udtryk. Da Foreningen af danske landbrugskandidater overtog ugeskriftet 1921 indtrådte L. i redaktionsudvalget, og 1925–31 var han sammen med L. O. Pedersen bladets redaktør.

Familie

Forældre: gårdejer Niels Andersen (1833–69) og Birthe Marie Jensdatter (1834–1932, gift 2. gang 1876 med gårdejer Peder Rasmussen Kirkegaard, 1839– 1905). Navneforandring 30.6.1898. Gift 16.8.1898 i Kbh. (b.v.) med Dagmar Jensine Cecilie Lind, født 2.4.1860 i Kbh. (Holmens), død 19.1.1955 i Farum (gift 1. gang 1883 med senere statsminister Niels Neergaard, 1854–1936, ægteskabet opløst), d. af urtekræmmer, senere mægler Christian Vilhelm L. (1819–69) og Bertha Marie Sørensen (1823–71).

Udnævnelser

R. 1928.

Ikonografi

Mal. af Rasmus Christiansen, 1910. Foto.

Bibliografi

H. J. Rasmussen i Ugeskr. for landmænd, 1936 179f; sst. 1937 193f. Vort landbrug, 1936 183. Dansk landbrug, 1937 191. Politiken 28.3.1937. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig