J.C.W. Hirsen, Johan Christian Waldemar Hirsen, 27.1.1842-4.11.1922, officer, personalhistoriker. Født i Fredericia, død i Kbh., urne på Solbjerg kgd. H. der hørte til en gammel dansknorsk officersslægt, men ikke oprindelig var bestemt for den militære løbebane, gennemgik 1861 infanteriets reserveofficersaspirantskole, udnævntes s.å. til sekondløjtnant i krigsreserven, blev 22.2.1864 såret ved Dybbøl, udnævntes s.å. til sekondløjtnant i linjen, blev premierløjtnant 1867, kaptajn 1880, afskedigedes 1894 af linjen og blev s.å. oberstløjtnant i forstærkningen, hvorfra han fik afsked 1907. 1878–81 var han lærer ved hærens underofficerselevskole. – H. begyndte tidligt på militærpersonalhistoriske studier hvis resultater, under virksomt medarbejde af sønnen, oberst Kay Hirsch (1873–1935), navnlig blev det håndskrevne værk i tolv foliobind Fortegnelse over danske og norske Officerer 1648–1814 (Det kgl. bibliotek, kopi i Rigsarkivet) der er blevet en af personalhistorikere stærkt benyttet og højt skattet kilde. H. havde også betydeligt kendskab til heraldik og segl, og et antal tidsskriftartikler om militærhistoriske emner vidner yderligere om hans store arbejdsevne og arbejdslyst. Fra 1896 var han militær assistent i Rigsarkivets t. afd., 1914–17 underarkivar sst. og var, næsten usvækket årene igennem, en yderst velvillig, hjælpsom og usnobbet vejleder for talrige danske og udenlandske personal- og militærhistorikere. – R. 1887. DM. 1902.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere generalmajor Frederik Georg Henrik H. (1812–76) og Anna Cathrina Høyrup (1819–1904). Gift 14.8.1870 i Kbh. (Garn.), med Emilie Deuntzer,født født 25.3.1847 i Kbh. (Trin.), død 14.6.1931 sst., d. af arkitekt og murermester Johan Jakob D. (1808–75) og Sophie Margrethe Kornbech (1815–92).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Per E. Hirsch: Slægten v. Hirschen, Skövde 1927 60f. Samme om slægten i Pers.hist. t. 10.r.II, 1935 91–103. H. H[jorthl-N[ielsen] sst. 8.r.I, 1922 202. – Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig