J.C. Schurmann, Jens Christopher Schurmann, 16.6.1812-10.12.1891, seminarieforstander. Født på Sollerupgård ved Fåborg, død i Skårup, begravet sst. S. blev student fra Nyborg 1830. Trods trange kår tog han i 1835 teologisk eksamen med udmærkelse. Han blev alumne på Borchs kollegium, blev pronotar ved det teologiske fakultet og en anset og søgt manuduktør samtidig med at han fortsatte sine studier. Han deltog i Lyceums latinske disputerøvelser og var 1840 medbestyrer i Studentersamfundet. 1846 blev han residerende kapellan ved Frue kirke i Ålborg og sognepræst ved Sønder Tranders. Grebet af de politiske og nationale strømninger blev han valgt som repræsentant for Ålborg til den grundlovgivende rigsdag hvor han blev medlem af dens snævre seksmands grundlovsudvalg. Efter opfordring af kultusminister J. N. Madvig søgte og fik han 1851 embedet som sognepræst og seminarieforstander i Skårup. S. var i sin 40-årige funktionsperiode en af landets dygtigste seminarieforstandere. Han var selv en ualmindelig dygtig lærer i religion, psykologi og praktisk skolegerning, og eleverne blev præget af de ubønhørlige krav han stillede med hensyn til klar tanke og stringent udtryksevne. S. betragtede seminariet mere som et universitet end som en skole og ønskede en fri og så vidt muligt selvstændig tilegnelse af stoffet der kunne sætte den åndelige selvvirksomhed i bevægelse. Seminarister fra Skårup blev derfor meget forskellige i deres senere virksomhed. S. vurderede betydningen af seminarieforstanderstillingen så højt at hverken Ribe bispestol der blev ham tilbudt 1867, eller udsigten til at blive landstingsmand eller endog kultusminister kunne friste ham. Ministeriet værdsatte hans viden og gode jugement og spurgte ham ofte til råds i seminariesager. Han misbilligede seminariereformen 1867 hvis uheldige følger han forudså. Som teolog var S. ortodoks. Han var dybt respekteret af sin menighed og stod på god fod med de vakte på egnen. S. udgav Historiske Efterretninger om det kgl. Skolelærer-Seminarium i Skaarup i Fy en 1803–53, 1853 og har desuden skrevet pjecer og afhandlinger i tidsskrifter, deriblandt Valckendorferne paa Klingstrup, deres Donationer og Stiftelser, i Saml. til Fyens Historie og Topographie IX, 1884. 1868 blev S. medlem af den s.å. nedsatte kirkekommission. Han var sognerådsformand i 18 år. – Titulær professor 1859. Dr.teol. h.c. ved Kbh.s univ.s 400 års jubilæum 1879.

Familie

Forældre: forpagter, godsbestyrer ved stamhuset Sandholt, senere ejer af Rynkebygård Johannes Nicolai S. (1759–1834) og Jacobine Caroline Hasnau (ca. 1776–1834). Gift 28.4.1847 i Kirke Såby med Cathrine Marie Jensen, født 2.9.1819 i Tornby, død 23.2.1889 i Skårup, d. af sognepræst i Tornby og Vidstrup, senere Kirke Såby og Kisserup, Christian J. (1782–1846) og Cathrine Marie Schurmann (1795–1878).

Udnævnelser

R. 1862. DM. 1869. K2. 1891.

Ikonografi

Litografi 1860 efter foto og 1870, også efter foto, efter sidstnævnte træsnit 1876 og litografi af Jul. Rosenbaum, 1894. Relief af Aksel Hansen, 1895, på mindesten (ved Skårup seminarium). Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Levnedsbeskr. af de ved Kbh.s univ.s 400 års fest promoverede doktorer og licentiater, 1879 138–42. – Fyns stiftstid. 11.12.1891. III. tid. 10.1.1892. Fr. Skouboe: Til minde om J. C. S., s.å. H. C. A. Lund: Studenterforen.s hist. II, 1898 50. [John Klingemann og H. Tofte:] Skårup seminarium 1803–1903, 1903 49–69. Lærerne og samf., red. C. Poulsen og W. Th. Benthien I, 1913 18; IV, 1914 30. A. F. Krieger: Dagbøger I, 1920 107; IV, 1921 54. Hans Jensen i Skårup statsseminariums elevforen.s årsskr. 1922–23 4–8. V. Elberling: Rigsdagens medlemmer gennem 100 år II, 1949 191f. Den danske rigsdag 1849–1949, red. Kn. Fabricius m.fl. I, 1949 20 27. G. Schmidt Nielsen: Skårup seminarium 1803–1953, 1953 21–26. – Breve i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig