J.F. Carøe, Johan Frederik Carøe, 7.11.1742-18.10.1819, borgmester. Født i Randers, død sst., begravet sst. C. var 1758-63 på sorenskriverkontoret i Frederikstad, blev 1763 fuldmægtig på byskriverkontoret i Randers, tog 1767 dansk-juridisk eksamen, blev 1768 over- og underretsprokurator i Nørrejylland, 1769 vicerådmand i sin fødeby, var 1769-72 konst. byfoged sst. og herredsfoged i Sønderhald, Ø. Lisbjerg og Rougsø hrd., 1773-1804 borgmester i Randers, 1775-1814 birkedommer og skriver i Dronningborg distrikts birk og 1795-99 forligsmægler i Støvring, Nørhald, Onsild og Gerlev hrd. Desuden var han medlem af flere af regeringen nedsatte kommissioner. Som embedsmand og navnlig som medlem af Randers magistrat i 35 år var han yderst initiativrig og opnåede en usædvanlig indflydelse og anseelse. Han bødede på kommunens slette økonomi idet han 1772 udarbejdede en vedtægt ifølge hvilken byens jorder blev opdyrket og ved udleje kunne indbringe betydelige summer så ikke alene gælden kunne afbetales, men så der blev råd til nye investeringer. Et nyt rådhus blev opført 1778, Skt. Mortens kirke fik nyt tårn 1796, brandvæsenet blev sat i god stand, og et sprøjtehus byggedes 1800. Med store bekostninger ryddedes havnen for sten, og den opmudredes således at efter 13 års arbejde, år 1800, kunne større fartøjer lægge til ved byen. Det skyldtes også ham at landevejen mod syd der hidtil ofte havde stået under vand nu blev farbar. Han oprettede en spindeskole for fattige piger der 1789 forandredes til en almindelig arbejdsanstalt hvorved alt tiggeri blev afskaffet. Han fik endvidere indrettet det gamle helligåndshus til latinskole og rektorbolig og reddede derved skolen fra nedlæggelse. Han fik fjernet byens sidste stråtage, fik gaderne repareret og brolagt og medvirkede i det hele til byens økonomiske fremgang. Om sin indsats for næringslivet skrev han en indberetning Om Konstfliden i Randers og Omegn (i Efterretn. fra Selsk. for indenlandsk Konstflid II). Han skildres af samtiden som en dygtig, men yderst myndig person. 1797 hædrede byen ham med at lade hans portræt ophænge i rådhussalen. - Justitsråd 1790. Etatsråd 1805.

Familie

Forældre: købmand Hans Hansen C. (1701-62, gift 1. gang med Maren Rasmusdatter, død 1735, gift 2. gang 1738 med Anna Nørholm, død 1738) og Maren Schnell (1715-91). Gift 18.7.1771 i Randers med Anna Margrethe Hansen, døbt 7.2.1751 sst., død 10.5.1808 sst., d. af overvejer og -måler Johan H. (ca. 1705-73, gift 1. gang med ukendt, død 1749) og Frederikke Brock (1727-93).

Udnævnelser

R. 1809.

Ikonografi

Mal. af Jes Jessen, 1797 (Randers mus., forhen rådhussalen).

Bibliografi

J. F. C: Borgmester J. F. C.s borgerlige trosbekendelse i Fra Randers amt XV, 1921 109. - Kristian Carøe: Etatsråd, borgmester Nicolai Christian Carøe og hans slægt, 1905 10-36. S. A. Stadfeldt: Beskrivelser over Randers købstad, 1804 123f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig