J.G. Lund, Jens Gustav Lund, 29.12.1814-27.5.1882, snedkermester. Født i Kbh. (Trin.), død sst. (Matth.), begravet sst. (Ass.). L. var født i yderst ringe kår. Han kom til verden på en baghuskvist i Krystalgade, fik kun en nødtørftig skoleundervisning og sattes straks efter konfirmationen i snedkerlære. 1836 blev han svend. Han besøgte kunstakademiets håndværkerskole, hvis ledende mand var G. F. Hetsch, og deltog med flid og iver i undervisningen. 1841 blev han mester og etablerede sig under små forhold med kun et par svende, og forretningen gik ved L.s flid og dygtighed stadig fremad så han efterhånden beskæftigede ca. 100 personer. Han havde oprindelig med sin stærke selvstændighedsfølelse været en afgjort modstander af verdensudstillingstanken; men efter at han på Industriudstillingen i Kbh. 1852 selv havde udstillet med godt resultat og 1853 havde foretaget en udenlandsrejse der bl.a. gik til London og Paris, søgte han med iver at dygtiggøre sig, fik mod til at deltage i verdensstævnerne og agiterede for at også andre skulle gøre det samme. 1862 udstillede han på verdensudstillingen en stor, kostbar buffet han selv havde tegnet, et arbejde der indbragte ham megen hæder fra kollegernes side. L. betragtedes nu ubestridt som Kbh.s førende snedker. Han deltog personligt i arbejdet på værkstedet og overvågede det fra først til sidst. Helst ville han også selv udføre tegningerne, men de bedste af hans møbler er tegnet af forskellige kunstnere. Især arbejdede han meget sammen med maleren Heinrich Hansen der bl.a. tegnede de møbler L. udførte for kunstflid-slotteriet og Fr.borg slot. 1868 blev han kgl. hofsnedker.

1857-71 var L. bisidder i snedkerlavet, 1859-70 en meget foretagsom formand i Snedkernes tegneforening som 1865 under hans ledelse afholdt en fagudstilling, og 1868 var han med til oprettelsen af den af arkitekt Vilh. Klein 1868-76 ledede håndværkerskole. Han var i det hele taget stærkt interesseret i håndværkerungdommens oplæring. 1863-73 var han medlem af Industriforeningens repræsentantskab og sad fra 1859 til sin død i Kbh.s borgerrepræsentation. L. var en type på den gode, solide håndværker der fra ganske ringe kår ved flid, samvittighedsfuldhed og dygtighed arbejdede sig frem i forreste række inden for sit fag.

Familie

Forældre: snedkerfrimester Jens L. (ca. 1772-1831) og Ane Marie Sørensen. Gift 1. gang 19.11.1842 i Kbh. (Helligg.) med Erasmine Thaning, født 14.12.1807 på Frbg., død 1.4.1868 i Kbh. (Helligg.), d. af apoteker i Kbh., senere toldkontrollør i Ålborg Jens Iskow T. (1782-1852, gift 2. gang med Anna Catharina Nissen, 1784-1875) og Marie Kirstine Dein (ca. 1788-1818). Gift 2. gang 21.5.1869 i Kbh. (Trin.) med Martine Theodora Thaning, født 14.2.1831 i Ålborg, død 23.11.1871 i Kbh. (Helligg.), d. af ovennævnte toldkontrollør Jens Iskow T. (gift 1. gang 1805 med ovennævnte Marie Kirstine Dein) og Anna Catharina Nissen (1784-1875).-Far til Jens L. (1871-1924).

Udnævnelser

F.M.l. 1869.

Ikonografi

Mal. af Storch. Afbildet i gruppe på træsnit af H. P. Hansen, 1882, samme type på træsnit af samme 1883 og 1887.

Bibliografi

Th. Hauch-Fausbøll: Slægten Thaning, 1938 66. Nutiden 18.6.1882. C. Nyrop: J. G. L., 1883 (særtryk af Industriforen.s månedsskr. XVIII, s.å. 1-46). Ad. Bauer: Snedkernes tegneforen, af 1837, 1887. Kr. Pedersen i Arsskr. for Vinding hojskoles elevforen. 1928 23-29. Anton Jepsen: Signerede da. mobler, 1979 110-14.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig