J.P.F. Bang

J.P.F. Bang, Jens Poul Frederik Bang, 25.2.1854-21.2.1929, klitinspektør. Født på Gøddinggård, Nørup sg, død i Varde, begravet i Ål. B. blev forstkandidat 1878 hvorefter han aftjente sin værnepligt og udførte planlægningsarbejder på private skovdistrikter. 1.4.1882 blev han assistent hos klitinspektør T. de Thygeson der dengang var 76 år, og som blev i sit embede til sin død i 1905. I størstedelen af dette lange tidsrum havde B. ledelsen af statens klitvæsen. Han var samtidig plantør for Ål klitplantage (1888–1926) og overklitfoged for Ribe og Ringkøbing amter 1890–1919. Efter de Thygesons død kunne man have ventet B.s udnævnelse til klitinspektør, men man klarede sig med at konstituere ham i embedet indtil 1.10.1919. B. tog sin afsked 1926. I B.s tid som assistent, konstitueret og egentlig klitinspektør (1882–1926) blev arealerne under statens klitvæsen meget stærkt forøget; 1883 var det samlede areal ca. 1.800 ha, 1905 ca. 22.000 ha og 1925 ca. 32.000 ha. Den vigtigste træart i klitplantningen gennem disse mange år var bjergfyrren, og B. ledsagede 1885 overførster P. E. Müller på en rejse til de mellemeuropæiske bjerge for at studere bjergfyrren i dens naturlige udbredelsesområde. B. har skrevet en del mindre artikler i forstlige skrifter og vort hovedværk indtil 1890 Om de nord- og vestjyske Klitters Beplantning (Tidsskr. for Skovbrug XII, 1891 1–118). –

Familie

Forældre: forstråd Fr. B. (1821–1902) og Caroline M. Jørgensen (1826–69). Gift 1. gang 20.12.1883 i Kbh. (Frue) med Ida Francisca Oehlenschläger, født 23.10.1852 i Vejle, død 4.1.1921 i Oksbøl, d. af sagfører Gustav Adolph Oe. (1823–87) og Anna Marie Louise Berg (1831–1910). Gift 2. gang 16.8.1922 i Skellerup, Vindinge hrd., Fyn, med sanger, senere sangpædagog Therese Karmel Catharina (kaldet Carmen Suria) Thuner, adopteret Robby, født 25.11.1888 i Belgien, døbt 20.1.1893 i Fredericia (gift 1. gang med violoncellist, senere organist Carsten Runge Thuner (navneforandring fra Madsen), født i Roskilde (Dom) 20.5.1891, død i Tårbæk 18.8.1929. Ægteskabet opløst 1920; gift 3. gang med kunstmaler og sangpædagog Axel Lorentz Sonne, født i Kbh. (Fødselsstiftelsen) 17.5.1883, død 7.6.1964 i De gamles by, Kbh.), død 23.8.1967 sst., d. af sigøjnerne Joseph Daichen og Lisabeth (fra Perpignan), adopteret af gartner Johan Carl August Bruno R. (ca. 1851–1916) og Eleanor Emilie Bozi (ca. 1846–99). Ægteskabet opløst.

Udnævnelser

R. 1896. DM. 1908.

Ikonografi

1933 blev der rejst en mindesten i Ål klitplantage ved Oksbøl, i nærheden af klitfogedboligen. Den bærer indskriften: "Leder af Statens Klitvæsen gennem en Menneskealder – rejst i taknemmeligt Minde af Foreningen af Statens Klitplantører". Foto.

Bibliografi

F. E. Hundrup: Stamtvl. over Oluf Bangs efterkommere, 1875 51. S. O. Fasting: Lægen Frans Casper Djørups slægt, 1913 39. P. Thaarup: Klitplantagerne 100 år efter plantningens begyndelse, 1953 18. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig