J.P.J. Ravn, Jesper Peter Johansen Ravn, 30.11.1866-7.8.1951, geolog. J.P.J. Ravn blev student 1885 fra Kolding og cand.mag. i naturhistorie og geografi 1892. S.å. blev han ekstraassistent ved Mineralogisk museum, og efter en studierejse til Sverige, Tyskland og Rusland 1897–98 blev han palæontologisk assistent ved museet for hvis palæontologiske samling han derefter var inspektør 1907–36. 1904–37 holdt han tillige forelæsninger og øvelser i palæontologi som docent ved universitetet.

I talrige publikationer har J.P.J. Ravn med stor dygtighed behandlet forsteningerne fra næsten alle jordlag i Danmark og derved bragt vort kendskab til dem og jordlagenes alder betydeligt frem. Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer I-III, 1902–03 blev belønnet med Videnskabernes selskabs sølvmedalje og Molluskfaunaen i Jyllands Tertiæraflejringer, 1907, der bragte klarhed over alderen af mange jyske tertiærjordlag, med samme selskabs guldmedalje.

J.P.J. Ravns undersøgelser over kridtaflejringerne på Bornholms sydvestkyst (1916–25) viste, at der her var aflejringer fra vidt forskellige afsnit af kridttiden. I diskussionen om danienets stilling tog han i flere afhandlinger afstand fra den tanke, at de øverste af kridtaflejringerne rettelig skulle henregnes til tertiæret. I fire monografier i Vid. Selsk.s skrifter behandler han endvidere kridttidens irregulære og regulære søpindsvin (1927 og 1928), forsteninger i Fakse kalkbrud (1933) og i paleocænet (1939). Også bearbejdelsen af forsteningerne i Grøndalsboringen påhvilede J.P.J. Ravn, og 1922 udgav han for Danmarks geologiske undersøgelse et kort over Danmarks dybere liggende dannelser. 1903 beskrev han desuden den tertiære fauna ved Kap Dalton i Østgrønland, og 1909 undersøgte han de kulførende aflejringer på Disko og Nugssuak-halvøen i Vestgrønland.

J.P.J. Ravn blev medlem af Videnskabernes selskab 1931 og Kgl. fysiogr. sällskapet i Lund 1932.

Familie

J.P.J. Ravn blev født i Vonsild, døde på Frederiksberg og er begravet på Vonsild kgd.

Forældre: gårdejer, sognefoged, senere brugsforeningsuddeler Hans Pedersen Ravn (1829–1901) og Ane Marie Cathrine Jensdatter Østergaard (1831–92, gift 1. gang 1858 med gårdejer i Vonsild Jesper Johansen Kyster, 1820–62). Gift 3.6.1904 i Egtved med Anna Jørgine Jørgensen, født 15.12.1881 i Vonsild, død 14.10.1945 på Frbg., d. af gårdejer, sognefoged i Vonsild, senere stationsforstander i Gravens og Hejlsminde Carl Christian J. (1854–1928, gift 2. gang 1887 med Cathrine Marie Kyster, 1859–1932) og Mette Cecilie Lauesen Frost (1857–85).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

[Vilh. Skovgaard-Petersen:] Slægterne Tinglev og Wiuff, 1917. J. P. J. Ravn: Slægten Ravn til Nørgaard, 1933 23f. Th. Hauch-Fausbøll: Studenterne fra 1885, 1910 93. S. A. Andersen i Naturhist. tid., 1937 15. G. Troedsson i Geologiska fören.s i Sth. förhandlingar LXXIII, 1951 539–48 (heri bibliografi). Alfr. Rosenkrantz i Oversigt over vidensk. selsk.s forhandl. 1951–52 95–104 (heri bibliografi). Chr. Poulsen i Medd. fra da. geol. foren. XII, 1952 120–24.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig