J.S. Westrup, Julius Sophus Westrup, ved dåben Sophus Julius, 11.3.1833-14.8.1901, officer, militærforfatter. Født i Kbh. (Helligg.), død på Frbg., begravet i Kbh. (Ass.). W. blev student 1850 fra v. Westens institut, cand.phil. n.å. og indtrådte i den militære højskole 1853, afgik herfra 1857 som sekondløjtnant af artilleriet med anciennitet af 1853. Han blev premierløjtnant 1860, deltog i felttoget 1864 ved 1. feltbatteri og kommanderede under Dybbøls belejring det halvbatteri på Hardeshøj der var medvirkende til at preusserne måtte opgive den påtænkte overgang til Als ved Ballegård 2.4. – 1868 beordredes han til i et år at forrette tjeneste i den franske armé i Algier, deltog i ekspeditionen mod Silala samt i træfningen ved Debdeb og belønnedes for sit forhold med ridderkorset af æreslegionen. W. deltog kun lidt i tidens politiske kampe, men hans meninger stod i skarp modstrid til den i militære kredse da herskende højrepolitik. Da han 1874 trådte uden for nummer for i udlandet at dyrke sine militærretlige interesser, tillodes det ham ikke at genindtræde i nummer i hæren så betids at han kunne avancere før aldersgrænsen nåedes. Han, der var en af hærens mest begavede og kundskabsrige officerer, søgte da 1875 sin afsked på grund af alder. Afskeden bevilgedes med kaptajns karakter. Efter sin afsked optoges han ganske af sin livssag: hærvæsenets forhold til folk og stat, særlig alt hvad der angik det militære retsvæsen som han med sin udstrakte viden og sit klare og fordomsfri udsyn, der var langt forud for hans tid, ønskede ændret i en retning som først en langt senere tid har evnet at realisere. Af litterære arbejder offentliggjorde han ikke meget; det var studiet i sig selv der interesserede ham mest. I Politiken sås af og til hans mærke Frater taciturnus under tankevækkende, aktuelle indlæg, og i Tilskueren offentliggjorde han sine to vægtigste afhandlinger: 1864. Preussiske Forhold og preussisk Krigshistorie, 1889 og Militær Retsreform, 1901.

Familie

Forældre: silke- og klædehandler Carl Wium W. (1802-69) og Jensine Steffine Christiane Heegaard (1807-51). Gift 9.11.1870 i Stenstrup, Svendborg amt, med Elisabeth Christine Rasmussen, født 12.4.1843 i Stenstrup, død 29.10.1875 på Frbg. (Trin.), d. af sognepræst, senere provst Ludvig August Frederik R. (1808-89) og Simonine Elisabeth Ploug (1810-71). – Far til C. W. W.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Politiken 16.8.1901. C. Th. Sørensen sst. 21.8.s.å. Militær tid. XI, s.å. 350f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig