J. Kyed, Johannes Carl Christian Kyed, 16.11.1878-5.9.1967, landmand, politiker.

Efter realskolen var J. Kyed elev på Ladelund landbrugsskole 1897–98, blev landbrugskandidat 1901, var lærer på Ladelund 1901–03, assistent hos statskonsulenten i mejeribrug i Fredericia 1903–04, direktør for mælkeforsyningen Godthåb i Århus 1904–06 og lærer ved Dalum landbrugs- og mejeriskole 1906–17. Han virkede tillige som kontorchef ved kontoret for mejeristatistik 1907–18 og under første verdenskrig som leder af smøreksportudvalgets kontor og sekretær for osteeksportudvalget. Som lærer på Dalum udgav han et par lærebøger i mejeridrift, men 1917 ophørte han med lærergerningen og gik over i praktisk landbrug og mejerivirksomhed. Han ejede bondegården Skovvang ved Beldringe og mejeriet Nordfyn 1917–47 og var formand for A/S Otterup mejeri 1932–63. Utvivlsomt påvirket af forstander på Dalum landbrugsskole Thomas Madsen-Mygdals rene liberalisme indledte han efter første verdenskrig et fremstød for dansk osteproduktion og osteeksport med nye ostetyper. Han var formand for producentforeningen af ost af roqueforttypen 1934–55 og for Denmark Cheese Association til 1963.

J. Kyed var det industrialiserede landbrugs mand, tilhænger af stordrift af kvalitetsprodukter med verdensmarkedet for øje. Valle og andet affald fra mejeri-driften anvendte han til en svineproduktion der var mange gange større end det normale på en bondegård som hans. Som dygtig forretningsmand så han chancerne for mælkesalg i de voksende byområder og begyndte at levere konsummælk til Odense. – J. Kyed var ikke præget af gamle bondetraditioner. Når han sluttede sig til partiet venstre skyldtes det nok især partiets liberalisme, specielt under Madsen-Mygdal, og den almindelige opfattelse af det som landbrugets parti. Han opstillede for venstre i Odense amt 1920 og var valgt i Skanderborg amt 1924–39. Han var medlem af finansudvalget 1927–39 og meget anvendt af sit parti i udvalgs- og kommissionsarbejde, bl.a. i den sønderjyske erhvervskommission 1927, trafikkommissionen 1937 og statsministeriets produktions- og råstofudvalg 1939. Tredivernes krise med afspærringer og verdenshandelens sammenbrud ramte ham føleligt, men praktisk og fordomsfri som han var, indstillede han sig på de nye forhold.

Som medlem af lanbokommissionen af 1931 fremhævede han at man ikke kunne nøjes med enkelte ordninger som sukker- og kartoffelmelsordningerne, men måtte gennemføre reguleringer til gavn for landmænd landet over uanset deres produktion. Den kritiske og oppositionelle holdning hans parti indtog efter 1936 passede hans af højskolen og den faglige landbrugsskole inspirerede demokratisk-optimistiske livssyn dårligt, hvad der nok var baggrunden for at han ikke søgte genvalg 1939. Der blev imidlertid under og efter anden verdenskrig gjort stærkt brug af hans indsigt og erfaring. Han var fra 1933 medlem af osteeksportudvalget og fortsatte dermed til 1955 og sad 1942–54 i smøreksportudvalget. 1939–53 var han formand for Danske konsummælkmejeriers fællesrepræsentation hvis synspunkter han repræsenterede i 1. mælkekommission 1939–40 og i 2. mælkekommission 1949–55. I begge kommissioner fastholdt han nødvendigheden af en lovgivning der lettede centralisering og rationalisering af produktion og salg af konsummælk. J. Kyeds livslange virke inden for mejerierhvervet blev af langt større betydning end hans forholdsvis kortvarige politiske virke. – Tildelt Segelcke-medaljen 1953.

Familie

J. Kyed blev født i Århus (Vor Frue), døde i Beldringe og blev begravet på Lumby kgd. Forældre: politibetjent Niels Henrik Christensen K. (1852–1926) og Ane Kirstine Christensen (1851–1938). Gift 30.8.1908 i Lønne med Louise Charlotte Schmidt, født 7.4.1883 i Brørup, død 19.3.1967 i Beldringe, datter af købmand Vilhelm Peter Schmidt (1845–1913) og Caroline Augusta Grot (1852–1940).

Udnævnelser

K. 1949.

Ikonografi

Mal. af A. Tørsleff, 1947. Foto.

Bibliografi

Gunnar Fog-Petersen: Vor regering og rigsdag, 1938 Ulf.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig