Jacob Bülow, 5.4.1626-2.9.1681, officer. Født formentlig i Gudow, død på Gudow, begravet sst. Femten år gammel blev B. page hos en oberst i den weimarske hær og deltog i trediveårskrigen til dens afslutning, hvorefter han gik i spansk tjeneste. 1651 overtog han og bestyrede de godser i Lauenburg og Mecklenburg, han havde arvet efter faderen og en bror. 1664 valgtes han til landråd og blev arvemarskal i Lauenburg. 1671 gik han i tjeneste hos kurfyrst Friedrich Wilhelm af Brandenburg, blev chef for dennes livregiment og deltog i felttoget ved Rhinen indtil 1673, men førte herefter et rytterregiment i svensk tjeneste under Wrangel den Yngre, generalguvernør i Stift Bremen m.m., bl.a. ved Fehrbellin 1675 hvor hans regiment antagelig er blevet ødelagt. S.å. trådte han i dansk tjeneste som oberst for ved hjælp af generalguvernøren i Oldenburg, G. A. v. Baudissin, at hverve et rytterregiment i Ostfriesland hvad der dog mislykkedes, da fyrstinden der nægtede tilladelse til hvervningen. Da 2. jyske rytterregiment blev ledigt ved oberst Peder Juels død i febr. 1676, fik B. dette overdraget i marts s.å. og deltog bl. a. i slaget ved Lund hvor regimentet af atten officerer mistede de femten som faldne eller hårdt sårede, mens B. selv styrtede med hesten og blev "kvæstet". Febr. 1677 blev han generalmajor og ledede forsvaret af Kristianstad hvor han blev såret under et udfald i maj. I tiden indtil sommeren 1678 fulgte han dels krigen i Skåne i generalitetet og deltog i krigsrådene, dels var han "kongelig guvernør i Holsten, Jylland, Slesvig og Wismar", som han udtrykker sig, og opholdt sig snart i Tønder, snart i Holsten, snart på sit gods Gudow i Lauenburg. Et forsøg på atter at opstille et rytterregiment kom ikke ud over den første begyndelse. Eftersommeren 1678 var han blevet beordret til snarest at indfinde sig i Kbh., hvorefter han efter ordre ødelagde magasiner og oplag i egnen om Landskrona. Samme efterår søgte han afsked på grund af svagelighed og tog ophold på Gudow.

Familie

Forældre: Joachim B. til Gudow m.m. (1585-1640) og Anna Sophie v. Grote. Gift 1. gang 8.9.1652 i Gudow med Dorothea Margrethe v. Wittorf, født 16.6.1635 i Stellicht ved Lüneburg, død 12.6.1668 i Gudow, d. af lüneburgsk og nedersachsisk råd, amtmand Joachim Werner v. W. til Ludersdorf og Dorothea Elisabeth v. Behr. Gift 2. gang 20.6.1670 i Gudow med Margaretha v. Rathlow, enke efter Paul v. Weissenau til Torgesdorf m.m.

Bibliografi

P. v. Bülow: Familienbuch der v. Bülow, Berlin 1958 106 108. Adolf v. Bülow: Bülowsches Familienbuch I, 2, Schwerin 1911 207 213-16. Danm.s adels årbog LXXX, 1964,1171.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig