Jacob Ernst, Jacob Frederik Marius Ernst, 28.7.1820-29.4.1897, officer, tekniker. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet på Frbg. E. blev landkadet 1830, sekondløjtnant à la suite i infanteriet 1835 og gennemgik 1838-42 den militære højskole. Udnævnt til premierløjtnant gjorde han tjeneste ved ingeniørtropperne og bygningsvæsenet, fra 1844 som kaptajn II i Rendsborg. Ved opstanden 1848 slap han bort uden at afgive æresord og deltog derefter som kaptajn I i fægtningen ved Bov, 1849 ved Fredericia hvor han blev såret, 1850 i forsvaret af Frederiksstad. 1852-57 var han med til at udarbejde forslag til befæstningsanlæg og blev ledende officer ved Kbh.s søbefæstning. I forbindelse med anlægget af Prøvestenen i åben sø genoptog han nogle forsøg med mørtelprøver. Han erstattede træbolværker med betonkajer, og efter nogle beskydningsforsøg mod beton på Amager fælled 1859 gik man over til at anvende dette materiale i de andre forter. E. blev herved en af materielprøvningens pionerer og bragte ingeniørkorpset forud for udviklingen i udlandet. Indtil 1868 var der ingen cementfabrikation i Danmark, og beton og dens egenskaber var så godt som ukendt. 1864 blev han major (anc. fra 1859), 1865 oberstløjtnant à la suite og chef for højskolen. Som medlem af hærlovkommissionen 1866 og derefter som folketingsmand for Odense amt 1866-69 (uden for partierne) virkede han for den nye hærlov. 1867 blev han oberst og chef for officersskolen. 1870 fratrådte han sidstnævnte post og blev chef for 1. ingeniørdirektion. 1877 udnævntes han til general og generalinspektør for ingeniørtropperne samt chef for korpsets øvrige afdelinger. 1890 fik han afsked med generalløjtnants karakter. 1891 valgtes han til formand for Foreningen af officerer uden for aktiv tjeneste og 1896 for Foreningen for Sjællands stift til forsvarssagens fremme. 1880 udenlandsk medlem af Det kgl. svenske krigs-videnskabs-akademi. – Sønnen Louis Jacob Marius Ernst, født 15.8.1863, død 15.3.1947, blev 1883 premierløjtnant ved artilleriet, 1892 kaptajn, 1909 oberstløjtnant, 1917 oberst. E. blev 1913 stabschef for generalinspektøren for artilleriet, 1923 chef for artilleriskydeskolen. 1925 blev han generalmajor og generalinspektør for artilleriet. 1889-1908 underviste han på officerskolen i fysik og elektroteknik og skrev en del lærebøger til brug i faget. Medlem af elektricitetskommissionen 1907-31. E. var 1926-30 præsident for den tyrkisk-syriske grænsekommission. Afgik fra tjenesten 1930. R. 1900. DM. 1908. K.2 1920. K.1 1927.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere generalmajor Frederik Christian E. (1796-1864) og Sophie Bolette Wendell (1801-77). Gift 20.5.1851 i Fredericia med Louise Friederiche Leopoldine Ottilie Abercron, født 17.2,1828 i Rendsborg, død 28.7.1909 på Frbg., d. af premierløjtnant, senere oberst Carl Friederich A. (1796-1856) og Caroline Elisabeth Sophie Friboe (1798-1869). -Far til C. F. E.

Udnævnelser

(J. E.) R. 1848. DM. 1850. K.2 1867. K.1 1875. S. K. 1884.

Ikonografi

Blyantstegn. af N. Simonsen, 1850 (Fr.borg). Radering af Jul. Rosenbaum, 1892, kopieret i træsnit af H. P. Hansen, 1897. Foto.

Bibliografi

Oversigt over det kgl. artilleris forsog II, 1866. V. E. Tychsen: Fortifikationsetaterne og ingeniørkorpset 1684-1884, 1884 nr. 527. Mil. t. 1895 38f. Sst. 1897 214f. III. tid. 9.5.1897. Axel G. V. Petersen i Ingenioren, 1897 135f. L. A. Madsen sst. 30.9.1905. H. I. Hannover sst. 1908 188. L. Koefoed i Vort forsvar, 1897 nr. 428. Om materialprøvningens udvikl, i Norden, 1909. Zement und Beton, Berlin s.å. nr. 51 781. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig